samenwerking palliatieve sedatie 1e lijn (verbetertraject)

Multidisciplinaire samenwerking palliatieve sedatie 1e lijn bij huisarts, hospice en/of  thuiszorginstelling

Goede samenwerking tussen betrokken zorgverleners draagt in belangrijke mate bij aan een goed verloop van palliatieve sedatie. Samen met de KNMG heeft IKNL de scholing ‘Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie’ ontwikkeld.
De scholing is bedoeld voor groepen zorgverleners die in de 1e lijn, op het terrein van palliatieve zorg met elkaar samenwerken (meestal huisartsen en (wijk)verpleegkundigen).

De scholing ‘Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie levert:
• kennis van de inhoud van de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie
• kennis van de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) Palliatieve zorg
• concrete afspraken voor het eigen vakgebied over samenwerking bij palliatieve sedatie
• elkaar in de praktijk sneller weten te vinden en verbetering van de samenwerking
• kennis over toepassing van de richtlijn in concrete zorgsituaties

De scholing bestaat uit de modules:
• Inhoud van de richtlijn Palliatieve sedatie (3 uur)
• Samenwerking in de 1e lijn (3 uur)

In de scholing wordt gebruik gemaakt van:
• WebTV-uitzending van Medisch Contact (1 uur): Van de deelnemers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan de scholing de uitzending hebben bekeken.
• samenvattingskaart richtlijn Palliatieve sedatie
• samenvattingskaart LESA Palliatieve zorg 

Na afloop van de scholing is het mogelijk om drie casuïstiekbesprekingen bij te wonen. Bij de eerste bespreking is een consulent Palliatieve zorg aanwezig en maakt u kennis met de methode van besluitvorming. Tijdens de tweede en derde bespreking oefent u de methode met elkaar aan de hand van eigen casuïstiek en is de consulent standby. Tijdens de besprekingen is ruimschoots gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Iedere bespreking duurt 2 uur.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: