praktijkvoorbeeld

Hospice Nijkerk werkt met methode Besluitvorming in de palliatieve fase
Hospice Nijkerk is vorig jaar gestart met het werken aan de hand van de methode Besluitvorming in de palliatieve fase. Een methode gericht op het daadwerkelijk toepassen van de richtlijnen Palliatieve zorg in de praktijk afgestemd op de individuele patiënt.

Om kennis te maken met deze methode is een startbijeenkomst georganiseerd, verzorgd door een verpleegkundig consulent palliatieve zorg en een arts- consulent. Aan de hand van oefeningen met eigen casuïstiek kregen de deelnemers handvatten voor in de praktijk. Daarna begeleidde de verpleegkundig consulent het team in vier multidisciplinaire overleggen (MDO) verder in het toepassen van de methodiek.

Hospice Nijkerk ervoer zowel de startbijeenkomst als de begeleiding tijdens de MDO’s als waardevol. Inmiddels werkt het hospice structureel aan de hand van de methode Besluitvorming in de palliatieve fase. Om de twee maanden is er een MDO met alle huisartsen, waarbij de methodiek het middel is om tot een palliatief beleid te komen.

Zorgverleners ervaren het werken aan de hand van deze methode daadwerkelijk als een verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook de patiënt is meer centraal komen te staan doordat de zorgverlener handelt vanuit het perspectief van de patiënt.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: