zorgmodule palliatieve zorg

In 2013 is de eerste versie van de zorgmodule palliatieve zorg vastgesteld. De Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 (PDF) beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis daarvoor is de definitie die de WHO in 2002 voor palliatieve zorg heeft opgesteld.

De ontwikkelgroep die de zorgmodule heeft opgesteld, onderschrijft dat goede palliatieve zorg een multidimensioneel karakter heeft en wenst dat palliatieve zorg vanuit deze brede zienswijze met aandacht voor continuïteit, deskundigheid en samenwerking wordt geleverd. De zorgmodule is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. De basale aandachtspunten die van belang zijn om de doelstelling van de palliatieve zorg te realiseren zijn beschreven. De Zorgmodule is een van de basisdocumenten voor de huidige ontwikkeling van het Kwaliteitskader.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: