Marijke van Best: ‘Palliatieve zorg door verzorgenden is erg leerzaam'

scholingstraject verzorgenden palliatieve zorgMarijke van Best, werkzaam als verpleegkundige en trainer in Hospice Breda, vertelt over haar deelname aan het project ‘Palliatieve zorg door verzorgenden'. Het is een scholingsproject van het IKNL dat in samenwerking met de Netwerken Palliatieve Zorg is opgezet volgens de methode B-learning. "Deelname was nogal intensief en tijdrovend. Maar ook erg leerzaam en uitdagend. Palliatieve zorg is nu eenmaal complexe zorg en daar is veel kennis voor nodig."

Binnen Hospice Breda (onderdeel van thuiszorgorganisatie Careyn) wordt jaarlijks scholing op palliatief gebied gegeven aan verzorgenden, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Wat mij in het project ‘Palliatieve zorg door verzorgenden' aanspreekt is de signaleringsbox die een wezenlijk onderdeel vormt van de scholing. Signaleren is een goed begin, maar heeft alleen zin als er iets met deze signalen wordt gedaan.

Belangrijke rol verzorgenden
Verzorgenden hebben een belangrijke rol in de verzorging van zorgvragers in hun laatste levensfase. Ook hebben zij vaker, frequenter en langduriger contact met de zorgvrager en zijn naasten. Daardoor zijn verzorgenden vaak de eersten die kunnen signaleren of er iets aan de hand is. Een belangrijk hulpmiddel bij het signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren is de box ´Signalering in de palliatieve fase´. Hiermee kunnen verzorgenden op systematische wijze de verschillende fasen van het zorgproces doorlopen. 

Verzorgenden die deze methode van denken en handelen gebruiken, merken dat dit een positieve invloed heeft op hun gehele werk. De methode kan ingezet worden bij alle zorgvragers. Het biedt handvatten voor de vertaling van veelgebruikte termen als ´kwaliteit van leven´en ´autonomie van de zorgvrager´ in de palliatieve zorg. Ook biedt de box steun bij concreet handelen in de dagelijkse praktijk. Dit alles komt de mens in zijn laatste levensfase ten goede.  

Training
Ik ben samen met een groep van 15 personen, merendeel verpleegkundige uit de praktijk, door het IKNL getraind om deze training binnen ons hospice te geven aan verzorgenden. Omdat de scholing geheel digitaal is, was dit een uitdaging die met hobbels en obstakels gepaard ging. Het was vooral wegwijs worden in het digitale systeem. Dat kostte veel energie maar .... de aanhouder wint.

Voor de projectopzet ben ik samen met Sylvia van der Noll, de manager van Hospice Breda, aan tafel gaan zitten met alle managers om te kijken hoe en met welke verzorgenden we zouden kunnen gaan starten. De keuze viel op het starten met het merendeel IG-verzorgenden en wijkverzorgenden uit een beperkt aantal wijken. Op deze manier waren deze ´kartrekkers´ beter in staat om met elkaar samen te werken en de signaleringsbox samen met mij te implementeren binnen de wijken. Want ik ben er van overtuigd dat het gebruik van de signaleringsbox een grote meerwaarde heeft voor alle verzorgenden. Het helpt niet alleen de zorgvrager; het geeft ook voldoening.  

Niets komt vanzelf
Vervolgens ben ik mezelf verder gaan verdiepen in de cursus en kwam er al snel achter dat er een enorme hoeveelheid informatie beschikbaar was. Mijn eerste indruk over de opzet van de cursus was erg positief. Ook werd ik geprikkeld om mij verder te gaan verdiepen in bepaalde onderwerpen. Deelname aan het project was dus nogal intensief en tijdrovend, maar ook erg leerzaam en uitdagend. Palliatieve zorg is nu eenmaal complexe zorg en daar is veel kennis voor nodig. Niets komt vanzelf!

Hierna werden een aantal bijeenkomsten gehouden met de groep verzorgenden. Allen maakten vooraf op verzoek een pre-toets zonder enige voorbereiding. Deze toets was bedoeld om het kennisniveau bij aanvang van het project te toetsen en om de leerdoelen op het gebied van palliatieve zorg vast te stellen. Dit alles met als doel de scholing aan te passen aan het gewenste niveau. Na afloop wordt de toets nogmaals gemaakt om te zien wat de deelnemers uiteindelijk hebben geleerd.  

Delen en leren van elkaar
Inmiddels hebben we samen twee bijeenkomsten doorlopen. Ook voor de verzorgenden was het even wennen om alles digitaal uit te voeren en veel zelfstandig te ondernemen. Uiteindelijk zijn we ook daar samen uitgekomen, hoewel velen nog niet echt gewend zijn aan het zelfstandig, digitaal werken. Maar de eerste reacties blijven: het is erg leerzaam en inspirerend en fijn om kennis en ervaring te delen en te leren van elkaar! 

Meer informatie: Project Palliatieve Zorg door Verzorgenden

E-learningmodule 'Palliatieve zorg door verzorgenden'
 
Deze film is ook te bekijken via YouTube.

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: