basisscholing palliatieve zorg

B-learning Palliatieve zorg

Dit blended-learning-pakket (b-learning) is bedoeld voor de generalisten die (deels) werken in de palliatieve zorg: artsen en arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en paramedisch en psychosociale zorgverleners. De consulent palliatieve zorg en leden van het (transmuraal) team palliatieve zorg zijn degenen die de workshops kunnen geven. Zij hebben ruim ervaring in de palliatieve zorg en zijn zelf werkzaam in een palliatieve setting. Hierdoor kunnen zij complexe praktijksituaties inbrengen en de juiste verdieping bieden aan de generalisten.

Zeven workshops
De b-learning bestaat momenteel uit zeven modulen. Ze zijn uitgewerkt in de vorm van een workshop. Per workshop is een Powerpointpresentatie en een programma beschikbaar. Daarnaast is er een docentenhandreiking met algemene informatie over de b-learning en met informatie specifiek voor de trainer, over het voorbereiden en geven van de workshops.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Bij het ontwikkelen van de b-learning is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL/Palliactief, 2017) richtinggevend geweest. De onderdelen en onderwerpen in de workshops zijn hieruit ontleend en zijn essentieel bij de palliatieve zorgverlening. De b-learning is ontwikkeld door IKNL en sluit aan op de e-learnings van begingoedzorggoed.nl ontwikkeld door MSD Academy Medical.

Met vragen over de inhoud en werkwijze van de b-learning kunt u contact opnemen met Anke van de Vegte, adviseur palliatieve zorg IKNL.
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: