Herziene richtlijn Ileus gereed

05-12-2018

De herziene richtlijn Ileus is beschikbaar. Anders dan in de voorgaande richtlijn uit 2010 is deze versie waar mogelijk evidence based. Nieuw is de beslisboom die op basis van deze richtlijn nu wordt ontwikkeld en de patiëntensamenvatting die op kanker.nl is te vinden.

De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten (ouder dan 17 jaar) met kanker in de palliatieve fase die een ileus hebben. De reden waarom de richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker is dat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere (levensbedreigende) aandoeningen optreedt. Ileus speelt bij 3 tot 15% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom (20-50% van de patiënten) en het colorectale carcinoom (10-29%).

In de richtlijn is ruime aandacht voor de diagnostische en initiële behandeling. Verder is opvallend dat octreotide naast maaghevel een belangrijke plaats inneemt bij de symptoombestrijding en dat er geen evidentie is voor voorkeur van volgorde voor andere middelen van symptoombestrijding.

Aan de richtlijn is ruim anderhalf jaar gewerkt door een werkgroep bestaande uit gemandateerde leden en onder voorzitterschap van dr. A. de Graeff. Participerende verenigingen zijn onder meer de NHG, V&VN, NIV, de NVOG, de NVVH, de NVMDL, Verenso en Palliactief.

Pallialine, PalliArts en webshop
De herziene richtlijn is beschikbaar op Pallialine, waar ook de samenvatting staat. Deze samenvatting is tevens te vinden in de app PalliArts, waar ook de medicatie staat. Het samenvattingskaartje is te bestellen of te downloaden via de IKNL-shop.

volg ons: