Kinderpalliatieve zorg toegevoegd aan app PalliArts

04-09-2018

Informatie over kinderpalliatieve zorg is sinds kort opgenomen in in PalliArts onder Consultatie en Handige links. De informatie van Stichting PAL (kinderpalliatieve expertise) over de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinderconsultatieteams (KCT’s) zijn per regio in PalliArts gezet.  

Kinderpalliatieve zorgverlening is zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot na overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgen. 

De Kinder Comfort Teams (KCT) en de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) vervullen een consultatierol in de regio. De KCT’s zijn er voor vragen rondom kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis. Voor vragen rondom zorg thuis kan het NIK benaderd worden. Ouders en professionals kunnen daar terecht met vragen over bijvoorbeeld het medische beleid, onderlinge afstemming, mogelijkheden en financiering van zorg of zorg voor broertjes en zusjes. 

De komende maanden vullen we de nu nog ontbrekende informatie van sommige Kinder Comfort Teams en Netwerken Integrale Kindzorg aan. Zo zijn veel teams op dit moment alleen bereikbaar via e-mail. Zodra er een telefoonnummer beschikbaar is wordt deze toegevoegd in de app.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over Palliarts vindt u op Pallialine. Heeft u vragen over de organisatie van zorg thuis, de onderlinge afstemming, financiering, specifieke informatie over het zorgproces, onderwijs  zorg of zorg voor broertjes en zusjes? Dan kunt u terecht bij een NIK in uw regio. Voor vragen over het medische beleid, de afstemming met het ziekenhuis of de transfer van ziekenhuis naar thuis kunt u contact opnemen met het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg.  

volg ons: