Patiënten met kanker ervaren in laatste drie maanden lagere kwaliteit van leven

09-05-2018

Patiënten met kanker ervaren in de laatste drie maanden van hun leven een lagere kwaliteit van leven, een lager functioneren en een hogere symptoomlast van vermoeidheid en gebrek aan eetlust in vergelijking met de periodes hieraan voorafgaand. Dat blijkt een secundaire analyse van zelfgerapporteerde gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van 458 patiënten met kanker in hun laatste levensjaar, uitgevoerd door Natasja Raijmakers van IKNL.

Afname van kwaliteit
De resultaten uit het onderzoek komen overeen met het ziektetraject ‘short period of evident decline’ (voornamelijk bij kanker) van Murray et al, waarin hij beschrijft dat het ziektetraject van een patiënt met kanker zich kenmerkt door goed functioneren voor lange tijd, met een sterke afname van functie in de laatste fase voor het overlijden tot aan het overlijden.

Ook ervaren gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven laat een soortgelijk traject zien. Deze duidelijke afname van kwaliteit van leven in de laatste maanden van het leven kan dienen als een goede indicatie van de naderende dood en kan dienen als een belangrijke trigger voor communicatie en besluitvorming rondom het levenseinde en besluitvorming over geschikte behandelingen en ondersteunende zorg.

PROFILES
Het onderzoek is gebaseerd op 892 patiënten die gedurende het laatste jaar van hun leven een vragenlijst over hun ervaren kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30) hebben ontvangen via PROFILES: ‘Patient Reported Outcomes Following Initial Treatment and Long-term Evaluation of Survivorship’. PROFILES is een registratie om de impact van kanker en de behandeling ervan te onderzoeken door een population-based-cohort-onderzoek (www.profielstudie.nl).

Meer informatie
Dit onderzoek van Natasja Raijmakers, Myrte Zijlstra, Janneke van Roij, Olga Husson, Simone Oerlemans en Lonneke van de Poll-Franse is beschreven in het artikel Health-related quality of life among cancer patients in their last year of life: results from the PROFILES registry, gepubliceerd in Support Care Cancer in de editie april 2018.

volg ons: