Nieuwe organisatie PZ: Esmé Wiegman voorzitter overgangsbestuur

20-10-2017

In het eerste kwartaal van 2017 hebben Fibula en IKNL besloten om een overgangsjaar te hanteren voor de oprichting van een nieuwe organisatie in de palliatieve zorg. Daarvoor is een overgangsbestuur geformeerd, bestaande uit Esmé Wiegman (bestuurder Fibula), Peter Huijgens (bestuurder IKNL), Theo Lankamp (onafhankelijk voorzitter) en Jessica Bruijnincx (bestuurssecretaris). Met ingang van 1 oktober heeft Esmé Wiegman het stokje overgenomen van Theo Lankamp als voorzitter van het overgangsbestuur.

De afgelopen maanden is er door de medewerkers van Fibula en IKNL hard gewerkt aan een gezamenlijk jaarplan voor 2018. Binnen het overgangsbestuur zijn de voorbereidende stappen gezet voor de oprichting en uitwerking van een coöperatie. Het streven is de coöperatie in november 2017 juridisch op te richten. Daarmee start er voor het overgangsbestuur een nieuwe fase. Een goed moment om de taken over te dragen aan de volgende voorzitter.

Nu  Esmé Wiegman de taken van Theo Lankamp heeft overgenomen, zal laatstgenoemde zich vanaf nu richten op het adviseren van het overgangsbestuur en op de procesbegeleiding. De samenstelling van het overgangsbestuur blijft verder ongewijzigd.

volg ons: