Verbinding gelegd tussen Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg

03-10-2017
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Verbonden aan het kwaliteitskader zijn de richtlijnen voor de palliatieve zorg. Deze bieden zorgprofessionals ondersteuning bij de besluitvorming in de palliatieve fase en geven aanbevelingen voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten en hun naasten. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, afgewogen voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaring van professionals en patiënten.

Momenteel zijn er vijf richtlijnen voor de palliatieve zorg in herziening, waarvan de inhoud wordt afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Deze richtlijnen gaan onder meer in op thema’s uit het kwaliteitskader, waaronder: proactieve zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming en interdisciplinaire zorg. Daarnaast is er afstemming over het hanteren van eenduidige begrippen binnen richtlijnen en aansluiting bij het begrippenkader van het kwaliteitskader. Dit resulteert bijvoorbeeld in eenduidigheid tussen de definities in de richtlijn ‘Zingeving en spirituele zorg in de palliatieve fase’ en de definities uit het begrippenkader van het kwaliteitskader.

Richtlijnen in herziening
  • Palliatieve zorg bij hartfalen, verwachte publicatie begin 2018
  • Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase, verwachte publicatie medio 2018
  • Ileus in de palliatieve, verwachte publicatie medio 2018
  • Pijn in de palliatieve fase, verwachte publicatie najaar 2018
  • Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase, verwachte publicatie najaar 2018
Meer informatie
  • Richtlijnen voor de palliatieve zorg zijn te raadplegen op www.pallialine.nl.
  • Samenvattingskaarten  kunnen besteld worden via de IKNL-shop op www.iknl.nl
  • Met vragen kunt u contact opnemen met Naomi Reitsma, adviseur palliatieve zorg.

volg ons: