Goed Voorbeeld: Zorgpad Stervensfase

Wat is het
Het Zorgpad Stervensfase, onderdeel van de richtlijn Zorg in de stervensfase, is een instrument bedoeld om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren.

Wat is de meerwaarde voor de organisatie?
Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één. Het gebruik van het zorgpad draagt bij aan het markeren van de stervensfase, het verminderen van de symptoomlast van de stervende patiënt en de communicatie met de patiënt en diens naasten. Het geeft duidelijkheid, bevordert proactief werken, geeft snel overzicht voor arts en verpleegkundige en bevordert multidisciplinaire communicatie.Voorwaarden
 • Randvoorwaarden
  • De organisatie heeft een visie op palliatieve zorg, er is draagvlak voor het gebruik van het Zorgpad Stervensfase bij directie, management en uitvoerende medewerkers.
  • De organisatie zorgt voor een gestructureerde implementatie van het Zorgpad Stervensfase, waarbij uitvoerende medewerkers worden geschoold in het gebruik van het Zorgpad.
  • Het management stimuleert en faciliteert het gebruik van het Zorgpad Stervensfase binnen de organisatie.
 • Kosten
  De materialen zijn te verkrijgen in de shop van IKNL
 • Looptijd project:
  Zie hiervoor de Handleiding implementatie.
 • Borging
  Om ook op lange termijn te blijven werken met het Zorgpad Stervensfase is het belangrijk dat het een structurele plek krijgt in bestaande structuren en werkprocessen binnen de organisatie.
Wat heb je nodig?
 • Het Zorgpad Stervensfase (ziekenhuis-, verpleeghuis- of thuiszorgversie)
 • Handleiding implementatie
 • Format implementatieplan (deze wordt opgestuurd na de projectleiderstraining)
 • Factsheet Zorgpad Stervensfase (op te vragen via contactpersoon)
Ondersteuning
Heeft u vragen of wilt u als organisatie aan de slag met het Zorgpad Stervensfase? Neem dan contact op met Marieke Giesen, senior adviseur palliatieve zorg.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie verwijzen we u naar: https://iknl.nl/palliatieve-zorg/verbetertrajecten/zorgpad-stervensfase

Contactpersoon
Heeft u vragen over het Zorgpad Stevensfase? Of heeft u interesse in de ervaringen van zorgorganisaties die met het Zorgpad Stervensfase werken? Neem dan contact op met:

Mirjam Jansen
senior adviseur palliatieve zorg
E: m.jansen@iknl.nl
T: 06 53 94 40 311
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: