Goed Voorbeeld: Handleiding starten met buddyzorg

Wat is het
Mensen met een ongeneeslijke ziekte lopen het risico in een sociaal isolement te komen. Sommigen hebben op het moment van ziek-worden al een beperkt netwerk, anderen zijn dit gaandeweg kwijtgeraakt toen zij ziek werden. Terwijl mensen in deze fase juist behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Buddy's, ook wel maatjes genoemd, zijn opgeleide vrijwilligers die tijdelijk sociale en emotionele ondersteuning verlenen. De ondersteuning van een buddy is laagdrempelig: hij of zij is er voor een goed gesprek of om mee te gaan naar een onderzoek of doktersbezoek. En ze zijn er om iemand te helpen bij het gebruiken of opzetten van een eigen sociale netwerk.

Wat is de meerwaarde voor de organisatie?
Het speciaal ontwikkelde werkpakket is een goed hulpmiddel voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een vrijwilligersproject in de vorm van buddyzorg. Het werkpakket helpt om:

  • buddyzorg structureel vorm te geven;
  • duidelijke afspraken te maken over de taken van een buddy, bijvoorbeeld over de duur en het doel van het contact;
  • de zorg nog beter af te stemmen op wat de cliënt belangrijk vindt;
  • de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen;

Op www.kuria.nl/vrijwilligers is een filmpje beschikbaar waarin aandacht wordt besteed aan de buddyzorg.

Voorwaarden
Een organisatie die het werkpakket wil gaan gebruiken en invoeren moet rekening houden met de volgende zaken:

  • de kosten voor het aanschaffen van de handleiding bedraagt € 100,-.
  • het opstarten en opzetten van het project duurt tussen de 6 maanden en 1 jaar en vraagt om een tijdsinvestering van ongeveer 8 uur per week.

Wat is er nodig?
De handleiding Starten met buddyzorg helpt organisaties bij het opzetten van een vrijwilligersproject buddyzorg. De handleiding bestaat uit verschillende delen: 

  • deel 1: Verkenning. Helpt bij het ordenen en verhelderen waarbij u aan de hand van een vragenlijst stapsgewijs inzicht krijgt in de haalbaarheid van buddyzorg voor uw organisatie.
  • deel 2: Plan van aanpak. Vervolgens gaat u een plan van aanpak maken om in beeld te krijgen hoe u de organisatie en inrichting wil gaan vorm geven, hoe u de financiering wilt regelen en wat eventuele risico's zijn.
  • deel 3: Werkboek. Dit is een hulpmiddel voor het beschrijven van een nieuwe praktijk van buddyzorg. Door het beantwoorden van de gestelde vragen geeft u zelf vorm aan de manier waarop uw organisatie buddyzorg wil gaan invullen en inzetten.

Ondersteuning
Buddyzorg Kuria kan organisaties die buddyzorg willen invoeren daarbij begeleiden. Het kan gaan om begeleiding op de eigen locatie, begeleiding bij het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het ontwikkelen van de juiste ondersteuningsvorm. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de vorm en ondersteuning die gewenst wordt.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide(re) informatie over dit Goede Voorbeeld verwijzen we u naar de website www.kuria.nl/buddyzorg/opzetten-buddyzorg.

Contactpersoon
Heeft u vragen over de Handleiding starten met buddyzorg? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

logo KuriaJosé van Nus - Stad

manager informele zorg
E: j.vannus@kuria.nl
T: 020 679 07 97
 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: