Goed Voorbeeld: GEPLUSD

Wat is het
GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrechts Symptoom Dagboek en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, een samenwerkingsverband tussen de afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht en Academisch Hospice Demeter.

Wat is de meerwaarde?
Wanneer symptomen geen structurele aandacht krijgen, worden deze vaak niet of niet optimaal behandeld. Door patiënten systematisch naar symptomen te vragen, krijgt men beter zicht op de symptomen die patiënten ervaren. GEPLUSD bestaat uit een lesprogramma waar kennis over het gepast gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt, om zo systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. Door de implementatie van GEPLUSD wordt tijdens de dagelijkse zorgverlening duidelijk waar interventies nodig zijn om het lijden van patiënten te verlichten.

Voorwaarden
Het GEPLUSD-traject omvat ten minste één inventariserend gesprek, één scholingsbijeenkomst en ten minste twee coachingsbijeenkomsten. Facultatief zijn extra bijeenkomsten of terugkoppelmomenten te organiseren.

Wat heb je nodig?
Bereidheid van management en team om te gaan werken met meetinstrumenten en deze te implementeren in het zorgproces.

Ondersteuning
Wanneer u geïnteresseerd bent in GEPLUSD maken we graag een offerte voor u afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden.

Contactpersoon
Heeft u vragen over GEPLUSD? Of heeft u interesse in ervaringen van zorgorganisaties met dit Goede Voorbeeld? Neem dan contact op met:

logo geplusdGon Uyttewaal
verpleegkundig specialist io/coördinator deskundigheid
E: g.uyttewaal@hospicedemeter.nl
T: 030 221 13 55

 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: