organisatie

Thijs van Vegchel - adviseur oncologische zorg

IKNL_thijs van veghel'Richtlijnen als basis voor goede zorg'

Als medisch bioloog (VU) met afstudeerrichting Communicatie & Educatie vond ik het werk in het lab geen voldoening geven. Ik ben bij IKNL gestart als projectmedewerker deskundigheidsbevordering en raakte in die positie steeds meer betrokken bij richtlijnontwikkeling. Iedere maand worden er duizenden artikelen over nieuwe mogelijkheden in screening, diagnostiek, behandeling en follow-up van kanker gepubliceerd. In richtlijnen worden deze ontwikkelingen naar aanbevelingen voor de praktijk vertaald.

Als adviseur oncologische zorg motiveert het mij enorm op die manier rechtstreeks mee te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met (verdenking op) kanker. Mijn collega’s en ik kijken continu of er aanleidingen in het veld zijn om onderdelen van richtlijnen te herzien. Dit kunnen ontwikkelingen of knelpunten op medisch of verpleegkundig gebied zijn; maar ook veranderingen in wet- en regelgeving of maatschappelijke veranderingen zijn soms reden tot aanpassing. Ik ondersteun vervolgens de multidisciplinaire werkgroep van experts die gezamenlijk inhoudelijke herziening voor rekening nemen. Ik heb veel waardering voor de inspanning die werkgroepleden naast hun reguliere werk leveren; ze komen vaak rechtstreeks uit het ziekenhuis om in de avonduren nog te werken aan een richtlijn. Hun betrokkenheid en gedrevenheid is groot.

Met mijn collega-adviseurs in de regio maak ik daarnaast plannen voor implementatie van nieuwe of gewijzigde aanbevelingen. Tot slot kijken we naar het effect van implementatie van de richtlijn op de zorg; het doel is immers kwaliteitsverbetering. Dit doe ik samen met collega's van de afdeling Onderzoek. We gebruiken daarbij gegevens uit de IKNL-kankerregistratie en analyseren of en hoe de aanbevelingen zijn opgevolgd. We geven het ziekenhuis inzicht in de geleverde kwaliteit, en indien die onvoldoende is, helpen we om dit te verbeteren. Zo is de kwaliteitscirkel rond.

 

nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: