nieuws


nieuws

 • Een hogere leeftijd hoeft op zichzelf geen reden te zijn om patiënten met dikkedarmkanker een stoma te onthouden. Hoewel oudere patiënten (tot 76 jaar) met een stoma significant meer beperkingen rapporteren in hun dagelijks functioneren ten opzichte van patiënten zónder stoma, is de klinische relevantie hiervan beperkt. Dat concluderen Norbert Verweij (Diakonessenhuis, Utrecht) en collega’s in Colorectal Diseases. Een mogelijke verklaring dat ouderen met een stoma minder beperkingen ervaren ligt waarschijnlijk aan hun bekendheid met toenemende lichamelijke beperkingen, waardoor zij ‘minder veeleisend’ zijn vergeleken met jongere patiënten. Omgekeerd is de impact van een stoma daardoor prominenter bij jongere patiënten.
  Lees meer
 • Niet alle overlevenden die behandeld zijn voor dikkedarmkanker hebben behoefte aan voedingsondersteuning. Deze behoefte is er vaak wel bij jongere overlevenden, personen zonder partner, patiënten met een stoma of met diabetes en mensen met overgewicht of obesitas. Dat blijkt uit een studie van Meeke Hoedjes (VU, Tilburg University) en collega’s. Op basis van deze studie geven de auteurs  aanbevelingen om de behoefte aan voedings- en leefstijlondersteuning beter te identificeren en af te stemmen op de persoonlijke situatie van dikkedarmkanker overlevenden. Verder adviseren zij deze ondersteuning direct na de diagnose aan te bieden en aan te blijven bieden gedurende het gehele behandelproces en tijdens de follow-up.
  Lees meer
 • Patiënten met hoofd-halskanker hebben bij oplopende leeftijd een kleinere kans op het krijgen van een multimodale en tumorgerichte behandeling. Soms blijft een behandeling om voor de hand liggende redenen achterwege, zoals aanbevelingen in landelijke richtlijnen. Maar in veel gevallen blijft de keuze voor een minder intensieve behandeling onduidelijk, zo blijkt uit een publicatie van G. Halmos (UMCG) en collega’s in Clinical Otolaryngology.
  Lees meer
 • De regionale, verpleegkundige werkgroepen gynaecologie zijn december 2016 opgegaan in een landelijke V&VN werkgroep: SIG (Special Interest Group) Gynaecologische Oncologie. Door de landelijke samenwerking is de expertise gebundeld, kan informatie sneller worden uitgewisseld en is er de mogelijkheid om gezamenlijk verbeterprojecten op te zetten. Het is een enthousiaste en actieve werkgroep met circa 20 actieve leden. 
  Lees meer
 • Donderdag 8 maart 2018 wordt in stadion de Galgenwaard in Utrecht voor de vijfde keer een symposium gehouden over en voor jongvolwassenen met kanker, zogeheten adolescents & young adults (AYA’s). Omdat het om een lustrumsymposium gaat is er dit keer naast een inhoudelijk programma ook een feestelijk tintje. Een ‘dank je wel’ aan alle helden ofwel de AYA’s zelf en zorgprofessionals die de zorg voor deze patiënten op de kaart zetten.
  Lees meer
 • Van 22 tot en met 28 januari wordt de Europese Baarmoederhalskanker Preventieweek gehouden.  Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker, benadrukt het belang van een uitstrijkje. “Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik de oproep voor het maken van een uitstrijkje negeerde toen ik dertig werd”, zegt Mariska Bokma (36). In 2016 werd bij haar baarmoederhalskanker met uitzaaiingen ontdekt. Vijf jaar later heeft Mariska wel een uitstrijkje laten maken. “Ik vraag me vaak af: als ik wel was gegaan, was ik dan niet ziek geworden?"
  Lees meer
 • In Congrescentrum Papendal in Arnhem wordt van 24 tot en met 26 januari 2018 het 12th Dutch Hematology Congress gehouden. De eerste dag (24 januari) vindt tevens het 7e Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie plaats. IKNL-onderzoekers dr. Avinash Dinmohamed en dr. Mirian Brink verzorgen drie presentaties op basis van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het Hemato-oncologieregister van de NKR. De organisatie van dit symposium wordt verzorgd door Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON).
  Lees meer
 • Een groot deel van de landelijke richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker opgenomen. Daarnaast is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: