nieuws


nieuws

 • Dit voorjaar is een landelijke inventarisatie van de nazorg voor patiënten met borstkanker gestart waarin IKNL, BVN, V&VN Oncologie en de Santeon ziekenhuizen nauw samenwerken. Doordat de overlevingskansen van vrouwen na borstkanker de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn, is aandacht nodig voor de zorg voor de gevolgen van kanker. Goede nazorg en nacontrole betekent dat patiënten en ex-patiënten de zorg ontvangen die ze nodig hebben, zodat late gevolgen van de behandeling worden voorkomen of tijdig worden herkend. Echter, onduidelijk is hoe deze nazorg efficiënt en doelmatig ingezet kan worden, rekening houdend met de wensen van de patiënt.
  Lees meer
 • Als gevolg van de groeiende kennis over onder andere tumorbiologie, wordt de diagnostiek en behandeling van borstkanker steeds complexer. Voor de patiënt betekent dit dat er steeds gerichter wordt behandeld. Bepaalde behandelingen worden toegevoegd of juist bewust achterwege gelaten. Wat betekent dit voor de registratie? Is alles altijd goed terug te vinden in de dossiers, en hoe staat het met de eenheid van taal? Wat doe je als onduidelijk is waar de tumor precies is gelokaliseerd? Lees verder en ontdek het perspectief van de datamanager!
  Lees meer
 • IKNL en Nivel hebben een online nomogram ontwikkeld om de langetermijngevolgen van de behandeling van borstkanker te voorspellen. Door leeftijd, stadium en ontvangen behandeling in het nomogram in te vullen krijgt een vrouw een gepersonaliseerd risicoprofiel. De uitkomst kan ze met haar arts bespreken en biedt aanknopingspunten om de nazorg voor borstkanker op maat inrichten.
  Lees meer
 • Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar borstkanker. Dankzij al dit onderzoek wordt borstkanker steeds beter en vroeger gediagnosticeerd, is er meer inzicht in het gedrag van verschillende typen borstkanker en wordt er steeds gerichter behandeld. De ontwikkelingen in de borstkankerzorg gaan ontzettend snel. Dit maakt dat het belangrijk is om de zorg te blijven evalueren. Heeft u affiniteit met borstkankeronderzoek en bent u benieuwd hoe de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) u hierin kan ondersteunen? Lees dan verder!
  Lees meer
 • De Dutch Hepato & Cholangio Carcinoma Group (DHCG) en IKNL hebben in september 2019 een reglement getekend waarin onderlinge werkafspraken zijn vastgelegd om met elkaar de zorg voor patiënten met lever- en galwegkanker verder te kunnen verbeteren. Aanvullend zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens.
  Lees meer
 • De eQuiPe-studie is een studie naar de ervaren kwaliteit van zorg en leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. Meer dan 40 ziekenhuizen en al meer dan duizend patiënten doen mee aan deze studie. Hiermee krijgen we samen meer inzicht in de behoeftes van mensen met uitgezaaide kanker. De studie geeft veel nieuwe informatie over de palliatieve fase bij veel kankersoorten. Patiënten met borstkanker waarbij de kanker uitgezaaid is naar twee of meer orgaansystemen kunnen meedoen aan de studie. Over wat de studie betekent voor borstkanker in de palliatieve fase is een video gemaakt.
  Lees meer
 • De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) vindt dat iedereen recht heeft op de beste palliatieve zorg. Daarom werken we samen met onze leden en het werkveld aan onderzoeken, projecten en initiatieven die hieraan bijdragen. Zaterdag 12 oktober 2019, de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, delen we er graag een aantal.
  Lees meer
 • De livegang van het online platform Palliaweb staat eind oktober gepland. Deze site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorgverlening. Van vrijwilliger tot specialist, van verpleegkundige tot beleidsmaker en van betrokkene bij onderwijs tot thuiszorgmedewerker. Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: