"Er kan meer dan je denkt in palliatieve zorg"

22-07-2019

Een mooi artikel in het magazine van NZa waarin wordt ingegaan op bestaande regels rondom bekostiging, en waarin wordt meegedacht over nieuwe vormen van bekostiging, zoals bijvoorbeeld binnen project TAPA$.

volg ons: