Nieuwe animatiefilmpjes palliatieve zorg beschikbaar

28-06-2019
In samenwerking met verschillende zorgprofessionals zijn vier korte animatiefilmpjes ontwikkeld. De filmpjes hebben als onderwerp het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, ‘Markering van de palliatieve fase’, ‘Delier in de palliatieve fase’ en ‘Zingeving in de palliatieve fase.

Inzet van de animaties

De animaties Markering, Zingeving en Delier zijn in te zetten tijdens scholingen, bijeenkomsten en andere activiteiten met betrekking tot deskundigheidsbevordering en bewustwording. De animatie over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is bedoeld voor een breder publiek. Deze laat het belang en functie van het kwaliteitskader voor beleidsmakers en zorgverleners zien.

Vindplek

De filmpjes zijn gepubliceerd op YouTube. De YouTube-pagina van elke animatie bevat een inleiding op het filmpje, de uitgeschreven voice-overtekst en een verwijzingen naar relevante bronnen. De vier animatiefilmpjes zijn een vervolg op het filmpje Wat is palliatieve zorg?’, dat in mei 2018 is gepubliceerd. Klik op een van onderstaande afbeeldingen:

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

animatie_3

Markering van de palliatieve fase

animatie_4

Delier in de palliatieve fase

animatie_2

Zingeving in de palliatieve fase

animatie_1

 

volg ons: