Meer inzicht in darmkankerzorg met NKR online voor ziekenhuizen

14-03-2019
Vanaf begin 2017 kunnen medisch specialisten, managers en beleidsmedewerkers van ziekenhuizen in de beveiligde omgeving NKR Online geaggregeerde gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie van hun zorginstelling vergelijken met andere ziekenhuizen en regio’s. Voor darmkanker zijn veel gegevens inzichtelijk, zoals het aantal diagnoses en resecties van darmkanker per jaar per ziekenhuis, maar ook vergelijkende informatie over de behandeling van patiënten met darmkanker per stadium.

NKRonlineDarmkanker2019   Figuur schermafbeelding NKR online

Via NKR Online heeft ieder ziekenhuis met beveiligde inlog toegang tot de NKR-gegevens van de eigen patiënten, op geaggregeerd niveau. De gegevens worden wekelijks aangevuld met registraties van nieuwe diagnoses en aanvullende informatie, zoals behandelingen, bij reeds geregistreerde diagnoses.

NKR online geeft inzicht in (trends in) de patiëntaantallen en primaire behandelingen van het eigen ziekenhuis, voor de regio of groep ziekenhuizen en op landelijk niveau. Het is mogelijk om in te zoomen op specifieke doelgroepen, zoals bepaalde leeftijden of stadia van ziekte. Ook is het mogelijk om de gegevens binnen een (regionaal) netwerk of werkgroep met elkaar te delen en zo de discussie over eventuele verschillen in de geleverde zorg en de uitkomst daarvan met elkaar te bespreken.

Vraag een account aan

Meer informatie over NKR online is verkrijgbaar bij Amanda Bos, onderzoeker IKNL of via nkronline@iknl.nl. Via dit mailadres kunt u ook informatie opvragen over het verkrijgen van een account. 

volg ons: