Logo en huisstijl PZNL gereed

12-12-2018

Het logo en de huisstijl van PZNL werden voor het eerst gepresenteerd tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, afgelopen november. Deze zijn door het bureau Made in May ontwikkeld. Het resultaat is een huisstijl met herkenbare vormen en een helder logo, waarin de letters ‘PZNL’ aan de onder- en bovenkant open zijn. Dit beeldt openheid, ontvankelijkheid en bescheidenheid uit. 

Verbindt Versterkt Verlicht
Naar boven toe wordt de kleur van het logo steeds lichter: ‘verlichten’ als effect van het werk van professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Onder het logo staat: ‘Verbindt Versterkt Verlicht’: woorden die gebaseerd zijn op de kenmerken van PZNL. Het woord 'Verlicht' staat hier nadrukkelijk voor het resultaat dat bereikt wordt door met elkaar samen te werken in de palliatieve zorg.

volg ons: