Wereldkankerdag 2017 vraagt aandacht voor naasten van kankerpatiënten

02-02-2017

In een gezamenlijk persbericht vragen alle organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker aandacht voor de naasten van patiënten met kanker. Het gaat om een brede samenwerking tussen organisaties actief in kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg. Met het thema 'Wij kunnen. Ik kan' wordt het publiek in Nederland opgeroepen om stil te staan bij wat we allemaal zelf kunnen doen voor onszelf en een ander als het om kanker gaat.
In Nederland werken een groot aantal organisaties mee aan Wereldkankerdag zoals: KWF Kankerbestrijding, IPSO, IKNL, Wereld Kanker Onderzoek Fonds, NFK, Care for Cancer en nog vele anderen. Op de gezamenlijke website www.wereldkankerdag.nl staan alle betrokken organisaties en alle activiteiten.

Partnerlogo's Wereldkankerdag

Informatie voor naasten

Vanaf 4 februari biedt het informatieplatform kanker.nl de Verwijsgids Kanker aan. Deze bevat betrouwbare informatie over zorgverleners en organisaties, die aanvullende zorg en begeleiding bieden.  De Verwijsgids, ontwikkeld door IKNL, is niet alleen een handig hulpmiddel voor mensen die kanker hebben (gehad), maar ook voor hun naasten. Deze groep  heeft immers ook behoefte aan persoonlijke en professionele ondersteuning. Het informatieaanbod voor naasten op kanker.nl is al vrij uitgebreid en uniek in Nederland. De Verwijsgids Kanker vormt hier een mooie aanvulling op.
Maandelijks bezoeken ca 360.000 mensen het informatieplatform kanker.nl. Daarnaast zijn bijna 11.000 mensen ‘deelnemer’: zij hebben op kanker.nl een profiel aangemaakt om kennis en ervaringen uit te wisselen. Onder de bezoekers en deelnemers bevinden zich ook veel naasten. Zij vormen 24% van de groep deelnemers. Zie voor het totale informatieaanbod: https://www.kanker.nl/naasten.

Onderzoek naar ervaringen en behoeften van naasten
In januari 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart naar de kwaliteit van zorg en van leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten die ervaren. IKNL voert dit onderzoek, genaamd eQUIPE, uit met behulp van een subsidie van Stichting Roparun Palliatieve Zorg. Het gaat om patiënten in de palliatieve fase met een oncologische aandoening. Het doel van de eQUIPE-studie is om inzicht te krijgen in deze patiëntervaringen om zo heldere aanbevelingen te kunnen geven ter verbetering van de palliatieve zorg.
IKNL gaat de ervaringen en behoeften van patiënten en hun naasten onderzoeken met focusgroepen en een cohortstudie waarin mensen voor langere tijd gevolgd worden. Zo krijgen we een representatief beeld van de ervaren kwaliteit van zorg en leven van patiënten en naasten in Nederland.

 

volg ons: