Schakel IKNL-trialbureau in bij aanvragen KWF-subsidie klinische studies

13-12-2016
IKNL verzorgt centraal en lokaal datamanagement, trialconsulentschap en monitoring voor klinische studies. KWF Kankerbestrijding kan deze activiteiten (deels) financieren met een subsidie. Op 8 maart 2017 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF Kankerbestrijding.

Werkwijze IKNL-trialbureau

Als u het IKNL-trialbureau wilt inschakelen om uw klinische studie te ondersteunen met een of meer van bovenstaande diensten, kan een trialconsulent u helpen bij de KWF-subsidieaanvraag. IKNL stelt een passende offerte op voor het aanvragen van de juiste subsidievergoedingen om uiteindelijk de gevraagde diensten te kunnen verlenen. De trialconsulent kan verder adviseren bij het inschatten van de haalbaarheid, het invullen van de subsidieaanvraag en het samenstellen van het pakket aan documenten bij de aanvraag.


Ondersteuning bij subsidieaanvraag

Wilt u ondersteuning bij het onderbouwen van uw KWF-subsidieaanvraag voor de huidige ronde (sluitingsdatum 8 maart 2017)? Laat dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 februari 2017 weten via
trialbureau@iknl.nl. Het is belangrijk bij uw verzoek ons inventarisatieformulier in te vullen en in te leveren met een zo volledig mogelijk pakket aan finale studiedocumenten zoals protocol, CRF’s, patiënten informatiebrief en een korte samenvatting. Bij onvolledige verzoeken of verzoeken die ingeleverd zijn na 1 februari 2017 kan het IKNL-trialbureau helaas geen tijdige indiening (vóór 8 maart 2017) garanderen.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het IKNL-trialbureau via
trialbureau@iknl.nl.

volg ons: