1000e patiënt met dikkedarmkanker geïncludeerd in het PLCRC-cohort

04-11-2016
Woensdag 2 november 2016 is een mijlpaal bereikt met het includeren van de 1000e patiënt met dikkedarmkanker in het Prospectief Landelijk CRC cohort. Momenteel staat deelname aan deze trial open in 13 medische centra. De komende maanden zal nog een groot aantal centra gaan deelnemen aan deze studie. Dit om de inclusie van een zo groot mogelijk aantal patiënten met dikkedarmkanker in dit cohort mogelijk te maken.

Dikkedarmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Slechts vijf tot tien procent van de patiënten wordt gevraagd om deel te nemen aan wetenschappelijke, klinische studies. Dit betreft vaak een geselecteerde groep patiënten. Daarnaast wordt inclusie van patiënten in studies steeds moeilijker door de toenemende onderverdeling in de verschillende soorten tumoren. Om de inclusie van patiënten in studies te vergemakkelijken en meer inzicht te krijgen in de totale groep patiënten met dikkedarmkanker is het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) is opgericht.

Observationele cohortstudie
PLCR is een observationele cohortstudie, waarin alle patiënten met dikkedarmkanker geïncludeerd kunnen worden. Het doel is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal om de behandelresultaten voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren. Het cohort biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van deze patiënten.

Nadat een patiënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden de klinische gegevens opgevraagd uit de Nederlandse Kankerregistratie en tumorweefsel en bloed verzameld. Ook krijgen de deelnemers vragenlijsten toegezonden. Met behulp van deze gegevens wordt vervolgens wetenschappelijk onderzoek verricht.

Samenwerking
IKNL werkt nauw samen met PLCRC om het wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep mogelijk te maken. Met de eerste duizend geïncludeerde patiënten is een mooie start gemaakt bij het realiseren van een zo groot mogelijk representatief cohort. Echter, om betrouwbaar onderzoek te doen naar kleine subgroepen patiënten is het nodig om het cohort nog verder uit te breiden. Daarom is er geen einddatum ingesteld of een maximum aan het aantal deelnemende patiënten.

•    Meer informatie is te vinden op: www.plcrc.nl

volg ons: