Ronald Spanjers wordt bestuurder Revalidatiecentrum Roessingh

01-11-2016

Dr. Ronald Spanjers is per 1 maart 2017 benoemd in de raad van bestuur van Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede. Spanjers vormt sinds begin 2014 samen met prof. Peter Huijgens de raad van bestuur van IKNL en bekleedde hiervoor verschillende managementposities in ziekenhuizen.

In een brief aan een aantal relaties schrijft de voorzitter van de raad van toezicht van IKNL, drs. Emile Lohman:

'Wij zijn Ronald Spanjers zeer erkentelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan de opbouw van IKNL en het verder versterken van de aansluiting met de omgeving. Wij betreuren zijn vertrek, maar hebben begrip voor zijn besluit en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.'

De raad van toezicht van IKNL beraadt zich de komende tijd hoe de ontstane vacature in de raad van bestuur in te vullen.

volg ons: