Flyer Consultatie palliatieve zorg vernieuwd

15-06-2016
De flyer Consultatie palliatieve zorg is vernieuwd. Deze bevat de contactgegevens van het consultatieteam Palliatieve zorg bij u in de buurt. U kunt dit team raadplegen voor vragen over symptoombestrijding, psychosociale problemen, ethische dilemma’s, inzet van hulpmiddelen, coördinatie van zorg of spirituele en zingevingsproblemen, enzovoort.

De flyer is beschikbaar als download via de IKNL-webshop en vanaf eind juni te bestellen. In de webshop zijn diverse, andere producten over de palliatieve zorg te vinden, waaronder samenvattingskaarten van richtlijnen.

 

 

volg ons: