Rol van IKNL bij Europees accreditatie- en aanwijzingsprogramma OECI

13-05-2016

IKNL is sinds 2006 lid van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI, een non-profit organisatie die in 1979 is opgericht in Wenen. Samen vormen de leden een netwerk van kankerinstellingen. Doel is het bevorderen van translationeel onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij de focus vooral ligt op de organisatorische aspecten. Dit gebeurt via kennisuitwisseling en samenwerking tussen de aangesloten Europese kankerinstellingen. Het uiteindelijk doel is patiënten met kanker in Europa de best mogelijke zorg en kwaliteit van leven te bieden.

Binnen de OECI bestaan zes programma’s, waaronder het Accreditation & Designation (A&D) programma. IKNL ondersteunt de OECI bij het invullen en uitvoeren van dit programma. Karakteristieken van het programma zijn onder meer focus op de totale organisatie van zorg, research en opleiding. De opzet van het programma heeft een vrijwillig karakter. De auditoren die hier aan deelnemen zijn directeuren van kankerinstellingen, specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers, kwaliteitsmanagers en andere professionals. Het programma is gebaseerd op Europese kwaliteitsstandaarden en is mede-opgesteld en goedgekeurd door de deelnemende organisaties.

Zie toelichting legenda onderaan dit berichtAccreditatie
De accreditatie bestaat uit een proces van zelfevaluatie, peer review bezoek, rapportages en follow-up. De zelfevaluatie wordt gedaan door het invullen van twee gidsen, te weten de kwalitatieve gids en de kwantitatieve gids. Tegelijkertijd met de accreditatie vindt de aanwijzing (‘designation’) plaats. Op basis van criteria en ervaringen tijdens de peer review kan een kankerinstelling het predicaat ‘clinical cancer centre’ of ‘comprehensive cancer centre’ krijgen. Een
clinical cancer centre
omvat chirurgie, medische oncologie, radiotherapie en tot op een bepaald niveau klinisch onderzoek.

Toelichting legenda

De paarse stippen zijn de comprehensive cancer centres. Groene stippen: clinical cancer centres. Blauwe stippen: zitten in proces van zelfevaluatie. Gele pinnen: hebben applicatie ingevuld, maar zitten nog niet in het zelfevaluatieproces.

Een comprehensive cancer centre moet beschikken over een bepaald budget voor zorg en research. Maar ook de mate van het gebruik van onderzoeksresultaten in de kankerzorg, opleidingsmogelijkheden, kennisdeling en samenwerking, bepalen of een instelling een comprehensive cancer centre is of kan worden.

In Europa zijn meer dan zeventig instellingen lid van de OECI, waaronder vijf in Nederland: Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL), Erasmus MC, IKNL, Maastricht MC, Radboudumc. Meer dan dertig organisaties nemen deel aan het A&D programma verdeeld over dertien landen. Tot op heden zijn 24 instellingen geaccrediteerd. In Nederland is het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als eerste instelling geaccrediteerd met het predicaat comprehensive cancer centre.

Rol IKNL
IKNL-adviseurs nemen deel aan het A&D-programma als coördinator van het accreditatieproces, de accreditatiecommissie (een adviesorgaan voor de A&D Board) en de A&D Board zelf. Hiermee levert IKNL een bijdrage aan de ontwikkeling van betere kankerzorg in Europa. De volgende jaarvergadering en wetenschappelijk symposium van de OECI vindt plaats van 15 tot en met 17 juni in Brussel.

 

 

volg ons: