TvZ Publicatieprijs 2016 voor Hetty Kazimier (IKNL) voor zorgpaden ouderen

10-05-2016
Verpleegkundige Hetty Kazimier heeft de TvZ Publicatieprijs 2016 gewonnen voor haar artikel over digitale zorgpaden in de ouderenzorg. De prijs bedraagt 1.000 euro en is 10 mei uitgereikt. Kazimier schreef een belangwekkend artikel in het Tijdschrift voor verpleegkundig experts (TvZ) over de ervaring met digitale zorgpaden bij de Friese ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte. Deze organisatie werkt met zorgpaden voor valpreventie, ondervoeding en decubitus. Hetty is docent aan de NHL Hogeschool en sinds 1 juli adviseur palliatieve zorg bij IKNL voor Friesland, Groningen en Drenthe.

Haar ervaring bij de Friese ouderenzorgorganisatie met het ontwikkelen van digitale zorgpaden waarbij de praktijk (eindgebruiker) een centrale rol heeft, neemt ze mee in haar werk bij IKNL. De professional en/of de cliënt/mantelzorger komt bij doorontwikkeling aan tafel te zitten. Als adviseur palliatieve zorg bij IKNL stimuleert Hetty het gebruik van zorgpaden in de palliatieve zorg door samen met de praktijk (omvangrijke) papieren zorgpaden te vereenvoudigen, te digitaliseren en te integreren in de werkprocessen van professionals.

Trotse winnaar
De trotse winnaar Hetty Kazimier: Digitale zorgpaden zijn een belangrijke, nieuwe ontwikkeling bij multidisciplinair werken. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn er enthousiast over. Zij ervaren de zorgpaden als een professionaliseringslag en kwaliteitsverbetering: de juiste persoon krijgt op het juiste moment, de juiste informatie bij (risico op) decubitus, vallen en ondervoeding. Doordat tijdige risicosignalering in de zorgpaden is geïntegreerd, is preventie goed geborgd in het zorgproces. Digitale zorgpaden blijken bovendien de omvangrijke papieren protocollen te kunnen vervangen. De jury koos uit vijf artikelen, geschreven door verpleegkundigen, die door de redactie van TvZ genomineerd waren. Het artikel van Kazimier is als beste beoordeeld. Jury voorzitter prof. dr. Wilma Scholte op Reimer: ‘Het winnende artikel viel op omdat het  een mooi voorbeeld is van hoe de toegankelijkheid van bestaande kennis voor de praktijk kan worden vergroot.’ Het artikel illustreert hoe goed samenwerken tot veelbelovende resultaten leidt.

Verpleegkundigen stimuleren
Stichting Publicatie voor Verpleegkundigen en Verzorgenden reikt de tweejaarlijkse prijs uit aan de vooravond van de Dag van de Verpleging. De stichting stelde deze prijs in bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het onafhankelijk vakblad TvZ. Met de prijs wil zij verpleegkundigen stimuleren te publiceren over hun beroepspraktijk. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet een artikel gaan over innovaties in de directe patiëntenzorg die relevant en implementeerbaar zijn in de beroepspraktijk. De jury bestond uit prof. dr. Wilma Reimer op Scholte, bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, prof. dr. Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde, drs. Gia Wallinga, voorzitter V&VN Maatschappij en Gezondheid, drs. Minke Nieuwboer, PhD student Radboud Universiteit Nijmegen, en Marjanneke Ouwerkerk, directeur van Stichting Presentie.

volg ons: