Doe mee aan de enquête over informatiebehoefte in de palliatieve zorg

02-05-2016

Wilt u meewerken aan het verbeteren van informatie over palliatieve zorg?

Agora, Fibula en IKNL doen gezamenlijk onderzoek onder zorgprofessionals naar hun behoefte aan informatie over palliatieve zorg. Dit is één van de activiteiten die de partijen gezamenlijk ondernemen in het kader van de intensivering van de samenwerking.

De drie  partijen willen zicht krijgen op welke online informatie zorgprofessionals zoeken over palliatieve zorg en welke eisen zij eraan stellen. Hiermee hopen de partijen in de toekomst zorgprofessionals beter te kunnen ondersteunen in het geven van zorg aan patienten in de palliatieve fase. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder alle zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met patiënten of cliënten in de palliatieve fase.

Met het invullen van de enquête, draagt u bij aan het verbeteren van de toekomstige informatievoorziening over palliatieve zorg. Het neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

 

volg ons: