Internationaal congres over richtlijnen 7-10 oktober 2015 in Amsterdam

03-09-2015

Het Guidelines International Network (G-I-N) houdt van 7 tot en met 10 oktober 2015 het jaarlijkse congres, ditmaal in de Beurs van Berlage in Amsterdam. G-I-N is een internationale organisatie gericht op het wereldwijd versterken en ondersteunen van samenwerking en onderzoek op het gebied van richtlijnen. Het congres biedt een unieke kans om kennis en ervaringen te delen met ontwikkelaars, zorgverleners én patiënten uit binnen- en buitenland over de ontwikkeling, herziening en implementatie van richtlijnen.

Het adequaat ontwikkelen en toepassen van richtlijnen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich daaraan verbinden. Het thema van het G-I-N-congres is daarom ‘Engaging all stakeholders. Guidelines from a societal perspective.’ Tot de belanghebbenden worden niet alleen richtlijnontwikkelaars en zorgprofessionals gerekend, maar juist ook patiënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers, kwaliteitsmedewerkers en onderzoekers.

Programma
Het programma bestaat uit de volgende drie onderdelen:
scientific programme, social programme en pre conference workshops. Op de website is ook een overzicht van de plenaire sprekers te vinden uit binnen- en buitenland. De organisatie van G-I-N is in handen van onder andere Zorginstituut Nederland, Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ZonMw, Trimbos Instituut en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Workshops
In de workshop ‘Mind the gap, closing the loop’ staat voortdurende kwaliteitsverbetering aan de hand van een cyclisch proces van het ontwikkelen, implementeren en evalueren van richtlijnen centraal. De nadruk ligt daarbij op methoden en strategieën voor implementatie en evaluatie van richtlijnen. Aan de orde komen verschillende implementatiestrategieën en instrumenten.

Tevens worden onderzoeksmogelijkheden voor het evalueren van het gebruik van richtlijnen behandeld. Op basis van in de evaluatie geïdentificeerde verbeterpunten en ongewenste praktijkvariaties kunnen implementatiestrategieën worden aangepast of een hernieuwde richtlijn revisie worden gestart.

  • 7 oktober () 9.00 uur - 16.30. Eefje Verhoof, Kees Ebben, Tessa de Leur, en Marlene Middelburg.
  • 8 oktober (Berlage zaal) 11.00-12.30 uur: Marieke Gilsing ‘Extended stakeholder involvement improves development and implementation of palliative care guidelines in the Netherlands.
  • 9 oktober (Berlage zaal) 10.30-12.00 uur: Kees Ebben ‘Multidisciplinary decisionmaking based on guidelines.
  • 9 oktober (Keurzaal) 16.00-17.30 uur: Kees Ebben ‘Making trees from paper’
  • 10 oktober (Effectenbeurszaal): 8.30-10.00 uur: Thijs van Vegchel ‘Alone you gain speed, together you cover more distance’. 

volg ons: