Icoon_overiknl

de organisatie

Raad van toezicht
Drs. Gijs de Vries (voorzitter)
Drs. Jan Brenninkmeijer
Drs. C.A.L.M. Lennards
Prof. dr. Liesbeth de Vries
Prof. dr. Gerrit Meijer

 
IKNL_Peter_Huijgens
Prof. dr. Peter Huijgens

Raad van bestuur
Prof. dr. Peter Huijgens

Managers
Registratie - dr. Otto Visser en Karin Hummel
Onderzoek - prof. dr. Valery Lemmens
Tumorteams - drs. Aiko de Raaf
Palliatieve zorg - Birgit Fröhleke en drs. Jeannette Hellendoorn-van Vreeswijk
Medisch manager - dr. Bas Geerdes

Medewerkers
Bij IKNL werken circa 550 werknemers op verschillende locaties.

Patiëntenadviesraad (PAR)

M.H.E. (Monica) Bronsgeest (voorzitter)
Drs. J. (Jan) Vesseur (vicevoorzitter)
H. (Habibe) Kayan-Kozak
F. (Francine) van der Heijden 
E. (Elke) de Klerk
B. (Bianca) Peters-van Meerswijck
Drs. M.E. (Ellen) de Ridder
Drs. H. (Huig) Schipper

Commissie van Toezicht op de Kankerregistratie
Mr. O.G.A. van der Beek, voorzitter, namens de NFU-ziekenhuizen
Dr. ir. W.F. van den Bosch, namens de NVZ-ziekenhuizen 
H. Kayan-Kozak, namens de patiënten
Prof. dr. J.Th.M Plukker, namens de specialisten (FMS)
 
Leerstoelen
IKNL streeft naar een sterke wetenschappelijke vertegenwoordiging in het werkveld oncologie en palliatieve zorg en (IKNL-)leerstoelen bij toonaangevende universiteiten in Nederland.
  • Cancer Epidemiology and Survivorship aan de Universiteit Tilburg - prof. dr. Lonneke van de Poll
  • Outcomes Research and Perzonalized cancer care aan de Universiteit Twente - prof. dr. Sabine Siesling
  • Kankersurveillance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - prof. dr. Valery Lemmens
  • Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek - prof. dr. Carlo Leget
  • Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit, Universiteit Maastricht - prof. dr. Ignace de Hingh
Via (IKNL-)leerstoelen versterken en profileren we epidemiologisch onderzoek, inclusief onderzoek naar kwaliteit van leven. De focus ligt op ‘translationeel’ onderzoek: het doen van onderzoek, en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de dagelijkse praktijk van de zorg. De evaluatiecriteria voor IKNL-onderzoek zijn wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid. 
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: