Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg voor (kinder)artsen

  • training
30 november 2016
16:15
uur
Restaurant Dengh, Utrecht
IKNL en Stichting PAL houden op 30 november 2016 de training ‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’. De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en AVG-artsen die eerder de basistraining Kinderpalliatieve zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen. De training vindt plaats in restaurant Dengh in Utrecht en begint 16:15 uur. Vanwege het intensieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal twaalf.

volg ons: