Symposium en presentatie herzien Handboek Voeding bij kanker

  • symposium
13 september 2016
13:30
uur
St. Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht
De Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) houdt dinsdag 13 september een symposium ter gelegenheid van de presentatie van de tweede editie van het Handboek Voeding bij Kanker. Tijdens deze bijeenkomst presenteren vier sprekers nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van voeding en kanker.

Het symposium is bestemd voor diëtisten, oncologie- en transferverpleegkundigen, fysiotherapeuten, oncologen, specialisten oudergeneeskunde, huisartsen en revalidatieverpleegkundigen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het symposium vindt plaats in de St. Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht en duurt van 13.30 tot 18.00 uur.

Sportarts en onderzoeker dr. Milou Beelen (Maastricht Universitair Medisch Centrum) gaat in op de wetenschappelijke achtergronden en de rol van voeding en beweging bij de behandeling van cachexie, sarcopenie en sarcopene obesitas bij patiënten met kanker. Internist-oncoloog dr. Judith Kroep (Leids Universitair Medisch Centrum) bespreekt de laatste stand van zaken en geeft een impressie van lopende onderzoeken naar de effecten van kortdurend vasten tijdens chemotherapie.

Drs. Carel Veldhoven, kader-huisarts palliatieve zorg in Berg en Dal en tevens arts-consulent palliatieve zorg bij IKNL, zal ingaan op de veranderende rol van voeding in de palliatieve fase en de moeilijkheden die patiënt en naasten ondervinden bij het accepteren van deze situatie en mogelijkheden om daar beter mee om te gaan door middel van aangepaste communicatie.

De vierde spreker, Jeanne Vogel, sluit het programma af met een overzicht van de nieuwste inzichten uit de tweede editie van het Handboek Voeding bij kanker. Sandra Beijer, senior onderzoeker bij IKNL, is één van de redacteuren van het handboek. Zij zit ook in de programmacommissie van dit symposium. Het handboek is na afloop tegen gereduceerd tarief te koop.

Informatie en inschrijven
Het symposium ‘Voeding bij kanker in beweging’ vindt 13 september 2016 plaats in de St. Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht. Aanvang: 13.30 uur. Einde: 18.00 uur.  Deelname kost € 50,= per persoon. Er is accreditatie aangevraagd voor diëtisten en verpleegkundigen bij stichting ADAP. Het programma en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van de LWDO.volg ons: