Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

  • scholing
5 maart 2015
09:00
uur
Radboudumc, Nijmegen

Ook dit jaar staat de scholingsdag palliatieve zorg in het teken van laatste ontwikkelingen binnen deze zorg. In het programma wordt ingegaan op zowel somatische als psychosociale aspecten binnen de palliatieve zorg.

Zo is er dit jaar in de plenaire voordrachten aandacht voor: communicatie met patiënten en hun naasten, de betekenis van hoop, euthanasie en het belang van meten en onderzoek. Ook deelt een patiënt zijn ervaringen met ons.

Binnen de parallelsessies houden we rekening met de verschillende werkvelden en aandachtsgebieden. Specifiek voor verpleegkundig specialisten is de sessie Ascitespunctie. Daarnaast richten we ons op onderwerpen als: de zorgmodule, casemanagement in de eerstelijns palliatieve zorg, radiotherapie, longkankerzorg, hartfalen en familiezorg.
 
Voor wie?
Deze scholing is primair bestemd voor verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen met enige ervaring in de palliatieve zorg, die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg.Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben van harte welkom zoals professionals werkzaam in pijnteams, de medische oncologie en verzorgenden.


Accreditatie
V&V en Register Zorgprofessionals heeft 6 punten toegekend; VSR heeft 5 punten toegekend (ID nummer 202079).


Informatie en registratie
Meer informatie en inschrijven: www.paoheyendael.nl/pz2015

volg ons: