Wetenschappelijke dag LWNO

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) organiseert jaarlijks een wetenschappelijke dag. Het doel van deze dag is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie.
Aan deze wetenschappelijke dag kunnen ongeveer 120 medisch specialisten en andere professionals deelnemen.

Voor wie:

Neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten en (neuro-) radiotherapeuten, revalidatieartsen, (neuro-)pathologen, neuro-radiologen, physician assistents en arts-assistenten in opleiding.

INSCHRIJVEN

9.00 uur                Ontvangst

10.00 uur              Opening door de dagvoorzitter dr. M.J. Vos

10.05 uur              Preklinisch onderzoek

10.35 uur              Gliomen: klinisch onderzoek

11.25 uur              Koffiepauze

11.55 uur              Gliomen: klinisch onderzoek

12.15 uur              Hersenmetastasen

13.05 uur              Lunchpauze

14.00 uur              Invited speaker: WHO2016 classificatie van CZS tumoren; implicaties 
                             voor
de klinische praktijk

                             prof. dr. Pieter Wesseling, (neuro)patholoog

                             Pathologie VUmc Amsterdam & Prinses Maxima Centrum en UMC 
                             Utrecht

14.30 uur              Preklinisch onderzoek

15.05 uur              Theepauze

15.35 uur              Kwaliteit van leven / Cognitie

16.05 uur              Andere tumoren: klinisch onderzoek

16.35 uur              Rol en samenstelling van de LWNO Wetenschappelijke commissie

16.40 uur              Prijsuitreiking LWNO-i

16.55 uur              Afsluiting

Datum: 30 september 2016

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw

 

 

 

Kosten: € 60,00 voor medisch specialisten en € 30,00 voor overige deelnemers

 

Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd bij NVN, NVvN, NVRO, NVvP, NIV, V&VN, Verpleegkundig Specialisten Register (VSR), VRA en NVvR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Sarmiento Smeets
088 234 61 99  / m.sarmiento@iknl.nl

volg ons: