Werkconferentie consortium propallia

Wat maakt het verschil voor patiënten en hun direct naasten in de palliatieve zorg? Deze vraag staat centraal tijdens deze eerste werkconferentie.

Op 30 juni daagt een inspirerende spreker ons allen uit om nog beter te luisteren naar de patiënt en de naaste.

Ook komt aan bod welke informatie door Propallia inmiddels verzameld is over terreinen waarop verschil gemaakt kan worden en lichten we de projecten die zijn gestart toe.

In verschillende workshops gaan we als zorgprofessionals, patiënten en naasten, onderzoekers of onderwijsprofessionals van en met elkaar leren hoe we de palliatieve zorg kunnen verbeteren en bepalen we samen de agenda voor de komende periode. Uw inbreng is belangrijk!  


Door wie
Dit symposium wordt georganiseerd door Propallia.


Voor wie

Zorgprofessionals, patiënten en naasten, beleidsmakers, managers, bestuurders, docenten en studenten van universiteit, hbo en mbo.

Aantal deelnemers
Aan deze conferentie kunnen maximaal 120 mensen deelnemen. Plaatsing is in volgorde van aanmelding.

INSCHRIJVEN
Onder vermelding van uw naam, functie en instellingsnaam.

12.30 uur              Inloop en ontvangst

 

13.00 uur              Introductie door Yvette van der Linden, dagvoorzitter                          

 

13.15 uur              Wat maakt het verschil?       
                             Film ‘Het verschil maken’

                             Inspirerende inleiding over ‘Afstemmen op patiënten en naasten’

                             In gesprek gaan met de zaal: ‘Wat gaat goed en wat kan beter in
                             de palliatieve zorg?’

 

14.15 uur              Pauze

 

14.45 uur              Werkateliers – twee rondes over onder andere:

                             Uitkomsten inventarisatie van verbeterpunten in de palliatieve zorg
                             en verdiepend gesprek met patiënt of naaste.

                             Het hoe en waarom van patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg.

                             Samen leren en palliatieve zorg verbeteren in Learning Communities.

 

16.15 uur              Terugkoppeling

 

16.30 uur              Wat maakt het verschil – verbeterprojecten

                              Presentatie projecten die in de regio voorbereid/uitgevoerd worden
                              in het kader van het ZonMw programma Palliantie. Meer dan zorg.

 

17.00 uur              Afsluiting

Datum: 30 juni 2016
Tijd: 12.30 - 17.30 uur


De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
routeplanner
U kunt zich aanmelden bij Yvon van Iterson, secretaresse via l.secretariaat@iknl.nl.
Onder vermelding van naam, functie, en instellingsnaam.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Marcella Tam
consortiumsecretaris Propallia
info@propallia.nl
t 06 46 43 71 08

Meer informatie is te vinden op de website www.propallia.nl.
Deelname is gratis.

volg ons: