Veilig omgaan met cytostatica, met de handreiking in de hand aan de slag (Zwolle). INSCHRIJVING GESLOTEN!

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met (onbedoeld) contact en besmetting met cytostatica. De handreiking Veilig omgaan met cytostatica geeft antwoord op de belangrijkste knelpunten in intra-en extramurale zorg.
Het is een praktische handreiking met voorbeeldwerkbladen voor ziekenhuis en (vervangende) thuissituatie. De inhoud is gebaseerd op de huidige inzichten, arbocatalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus.
De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica.

Voor wie
(Wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de oncologische en/of palliatieve zorg.

Resultaat
Tijdens dit symposium is er aandacht voor de onderliggende evidence van de richtlijn en de ARBO-regels en wetgeving die betrekking hebben op veilig werken met cytostatica. Ook komen de verschillende aspecten van veilige toediening aan de orde, in de intra-en extramurale setting. De verzorging van de patiënt en de voorlichting aan de patiënt en naasten krijgen aandacht. Tenslotte krijg je handvatten hoe de overdracht van kennis uit de handreiking naar andere disciplines, bijvoorbeeld verzorgende niveau 3 of helpende niveau 2 in de eigen instelling vorm kan krijgen.

U kunt zich voor dit symposium niet meer inschrijven. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden, stuur dan een e-mail naar s.blommestein@iknl.nl
15.00 uur
Opening
Sjouke Rijpma, senior adviseur oncologische zorg Integraal Kankercentrum Nederland

15.05 uur
Evidence en regels
Simone Hilhorst, arbeidshygiënist Arboprofiel en Preventpartner

15.40 uur
Veilige toediening, schoonmaak en omgaan met calamiteiten
Natascha Schrama, verpleegkundig specialist Elkerliek ziekenhuis

16.20 uur
Pauze met broodjes

16.50 uur
Veilige zorgverlening
Natascha Schrama, verpleegkundig specialist Elkerliek ziekenhuis

17.25 uur
Overdracht aan andere disciplines
Yolanda Aarts, verpleegkundig specialist afdeling thuiszorg ZuidZorg

18.00 uur
Afsluiting
Dinsdag 8 september 2015

Isala
Dokter van Heesweg 2
8025 AB ZWOLLE
  • Na inschrijving ontvangt u een automatisch gegenereerde bevestiging
  • Er zijn maximaal 85 plaatsen beschikbaar. Bij overinschrijving ontvangt u bericht en wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. 
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&V accreditatiepunten toekennen. 
  • Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
 
Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL
088 - 234 6530 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: