Veilig omgaan met cytostatica, met de handreiking in de hand aan de slag (Utrecht)

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met (onbedoeld) contact en besmetting met cytostatica. De handreiking Veilig omgaan met cytostatica geeft antwoord op de belangrijkste knelpunten in intra-en extramurale zorg.

Het is een praktische handreiking met voorbeeldwerkbladen voor ziekenhuis en (vervangende) thuissituatie. De inhoud is gebaseerd op de huidige inzichten, arbocatalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus.

De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica.

Voor wie
(Wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de oncologische en/of palliatieve zorg.

Resultaat
Tijdens dit symposium is er aandacht voor de onderliggende evidence, de ARBO-regels en wetgeving die betrekking hebben op veilig werken met cytostatica. Ook komen de verschillende aspecten van veilige toediening aan de orde, in de intra-en extramurale setting. De verzorging van de patiënt en de voorlichting aan de patiënt en naasten krijgen aandacht. Ten slotte krijg je handvatten hoe de overdracht van kennis uit de handreiking naar andere disciplines, bijvoorbeeld verzorgende niveau 3 of helpende niveau 2 in de eigen instelling  vorm kan krijgen.

13.00 uur

Ontvangst met broodjes

13.30 uur

Opening

13.35 uur

Evidence en regels door Simone Hilhorst, arbeidshygiënist Arboprofiel en Preventpartner

14.00 uur

Veilige toediening, schoonmaak en omgaan met calamiteiten door Simone Hilhorst, arbeidshygiënist Arboprofiel en Preventpartner

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Veilige zorgverlening door Petra van Merkestein, verpleegkundig specialist oncologie Ziekenhuis Rivierenland

16.00 uur

Overdracht aan andere disciplines door Yolanda Aarts, verpleegkundig specialist afdeling thuiszorg Zuidzorg

16.45 uur

Afsluiting

Maandag 15 juni 2015

 

Integraal Kankercentrum Nederland

Godebaldkwartier 419

3511 DT  UTRECHT
  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&V accreditatiepunten toekennen.
Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL

088 - 234 6530 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: