Veilig omgaan met cytostatica, met de handreiking in de hand aan de slag (Elst)

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met (onbedoeld) contact en besmetting met cytostatica. De handreiking Veilig omgaan met cytostatica geeft antwoord op de belangrijkste knelpunten in intra-en extramurale zorg.
Het is een praktische handreiking met voorbeeldwerkbladen voor ziekenhuis en (vervangende) thuissituatie. De inhoud is gebaseerd op de huidige inzichten, arbocatalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus.
De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica.

Voor wie
(Wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de oncologische en/of palliatieve zorg.

Resultaat
Tijdens dit symposium is er aandacht voor de onderliggende evidence van de richtlijn en de ARBO-regels en wetgeving die betrekking hebben op veilig werken met cytostatica. Ook komen de verschillende aspecten van veilige toediening aan de orde, in de intra-en extramurale setting. De verzorging van de patiënt en de voorlichting aan de patiënt en naasten krijgen aandacht. Tenslotte krijg je handvatten hoe de overdracht van kennis uit de handreiking naar andere disciplines, bijvoorbeeld verzorgende niveau 3 of helpende niveau 2 in de eigen instelling vorm kan krijgen.
13.00 uur
Ontvangst met broodjes

13.30 uur
Opening

13.35 uur
Evidence en regels 
Simone Hilhorst, adviseur Arboprofiel

14.00 uur
Veilige toediening, schoonmaak en omgaan met calamiteiten
Simone Hilhorst, adviseur Arboprofiel

14.45 uur
pauze

15.15 uur
Veilige zorgverlening
Josien Scholten, oncologieverpleegkundige Radboudumc Nijmegen

16.00 uur
Overdracht aan andere disciplines
Josien Scholten, oncologieverpleegkundige Radboudumc Nijmegen

16.45 uur
Afsluiting
Datum
Woensdag 3 juni 2015
 
Locatie
DROOM!
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND ELST (Gld)
Kosten
Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Accreditatie
IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&V accreditatiepunten toekennen. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).
Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL
088 - 234 6530 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: