Training Zorgpad Stervensfase najaar 2015

De tweedaagse training is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase in hun instelling.
In de laatste dagen van het leven van een patiënt komen alle dimensies van palliatieve zorg intensief samen. Het gaat in deze allerlaatste levensfase niet alleen om het verlichten van fysieke symptomen; er is tevens aandacht voor het beantwoorden van vragen op psychisch, sociaal en existentieel gebied. Voor zorgverleners is het in deze fase niet altijd eenvoudig om de zorg op het juiste moment en op de juiste manier te verlenen. Het zorgpad Stervensfase is hierbij een waardevol hulpmiddel. Gebruik van het instrument draagt bij aan betere symptoomcontrole, vermindert het aantal onnodige interventies en bevordert de interdisciplinaire afstemming.

Gaat u het zorgpad in uw instelling implementeren? Tijdens deze praktische tweedaagse training leert u werken met het zorgpad, maar leert u vooral hoe u het zorgpad projectmatig implementeert. Daarnaast leert u teamleden die met het instrument gaan werken te scholen en coachen. Want eenduidig gebruik door alle betrokken zorgverleners binnen uw instelling is nodig om een goede kwaliteit van zorg in de laatste levensfase te waarborgen.

Voor wie
De tweedaagse training is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het Zorgpad Stervensfase in hun instelling of op hun afdeling.

Resultaat
De projectleiders zijn na de training in staat om het Zorgpad Stervensfase projectmatig in hun eigen instelling te implementeren.
Dag 1
Op de eerste dag staat de inhoud van het Zorgpad Stervensfase centraal. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van het zorgpad en aan onderwerpen zoals markering van de stervensfase, symptoommanagement en communicatie. Bij communicatie gaat het om gespreksvaardigheden als luisteren, samenvatten en doorvragen en om begeleiden van naasten door informeren, steunen en troosten. Hoe zorg je in de laatste fase voor een basishouding die open en inlevend is met aandacht voor spirituele behoeften en zingeving.


Dag 2
De tweede dag is gericht op het implementeren. Hoe organiseer je een implementatietraject? Er wordt ook aandacht besteed aan de verschillende rollen voor de projectleider, aan het motiveren van teamleden en het realiseren van het uiteindelijke resultaat, namelijk het gebruiken van het Zorgpad Stervensfase in de praktijk.
Data
Woensdag 11 november 2015
Woensdag 25 november 2015

Locatie
Vergadercentrum IKNL
Godebaldkwartier 419, Utrecht

Tijd
De ontvangst is om 9.15 uur. De training start om 9.30 uur en zal om 16.00 uur afgelopen zijn.
Kosten
€250,- p.p. inclusief BTW, lesmateriaal en lunch

Accreditatie
Is aangevraagd
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Christel Siebenheller, email: c.siebenheller@iknl.nl

volg ons: