training implementeren van verbeteringen in de zorg

In deze compacte interactieve training staat implementeren centraal. U leert in 2,5 dag hoe u projectmatig werkt, wat uw rol als projectleider is en hoe u de rest van uw organisatie betrekt bij de invoering van uw verandering.

‘Implementeren kun je leren’ is een bekende uitspraak. Wilt u een oncologisch zorgpad, een richtlijn voor nazorg bij mammacarcinoom of het zorgpad Stervensfase invoeren in uw organisatie? Maar weet u niet hoe u dat aanpakt?

Om te voorkomen dat de implementatie een moeizaam proces wordt, biedt IKNL u de mogelijkheid een compacte training te volgen, waarin implementeren centraal staat. U leert uw rol als projectleider of kartrekker van een implementatietraject op realistische manier vorm te geven. U krijgt inzicht in projectmatig werken en stelt een projectplan op voor uw eigen project. Zo combineert u de training direct met uw werk in de praktijk. We bieden u tools die u helpen bij de besluitvorming of bij het in kaart brengen van knelpunten. U leert om te gaan met weerstanden en hoe u collega’s coacht tijdens het veranderingsproces.

De cursus heeft een zeer interactieve opzet. Veel van de gekozen werkvormen zijn bruikbaar tijdens uw werk. Trainer is Jacqueline Tijhaar; een zeer ervaren docent en coach met een duidelijke link naar de zorgpraktijk en kennis van implementeren van producten en diensten.

De training duurt 2,5 dag. De tweede trainingsdag vind ongeveer een maand na de eerste plaats en de de terugkomdag nog eens vier maanden later.

Helaas kunt u niet meer inschrijven; de training zit vol. Bij voldoende belangstelling plannen we op korte termijn nog een training. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via de contacttab.

Dag 1
De rol van projectleider
Opstellen van een projectplan
Implementatietools

Dag 2
Terugkoppeling uit de praktijk
Omgaan met weerstand
De projectleider als coach

Terugkommiddag
Terugkoppeling uit de praktijk
Oplossen van leervragen

De training wordt gegeven in La Place Utrecht, Rijnkade 5, 3511 LC Utrecht.
Dag 1: donderdag 10 oktober (9.00 - 16.00 uur)
Dag 2: dinsdag 19 november (9.00 - 16.00 uur)
Terugkommiddag: dinsdag 25 maart 2014 (13.00 - 16.15 uur)
€ 435,- p.p. (inclusief BTW, trainingsmateriaal, accreditatiekosten en lunch).
Accreditatie voor verpleegkundigen is aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tessa de Leur, opleidingsadviseur
(024 352 73 63)

volg ons: