Training consulenten palliatieve zorg (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Vrijwel iedere zorgprofessional krijgt in meer of mindere mate te maken met het verlenen van palliatieve zorg. Maar voor veel professionals is het lastig om palliatieve zorg te verlenen. Dit heeft te maken met de complexiteit en diversiteit waarop een palliatief traject kan verlopen en de medische beslissingen rondom het levenseinde. Het is niet voor elke professional makkelijk om nascholing bij te wonen en ervaring op de bouwen. U als consulent palliatieve zorg bent een expert op het gebied van palliatieve zorg en  ondersteunt en adviseert professionals bij de behandeling en begeleiding van patiënten in de palliatieve fase.

IKNL vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de consultatie en uw expertise gewaarborgd blijft. Daarom biedt IKNL jaarlijks twee geaccrediteerde trainingen aan voor consulenten palliatieve zorg. Gezien de ontwikkelingen om te komen tot regionale transmurale palliatieve consultatie voorzieningen is de tweede training van 2015 ook toegankelijk voor leden van de palliatieve adviesteams uit de ziekenhuizen in de regio oost.

U kunt zich voor dit symposium niet meer inschrijven!
Consulenten palliatieve zorg verbonden aan IKNL locatie Enschede en leden van de palliatieve adviesteams uit de ziekenhuizen in de regio oost.

17.00 uur

Inloop met buffet

 

17.30 uur

Opening door dagvoorzitter Ton Ruikes, voorzitter bestuur Fibula en lid Raad Van Bestuur Ziekenhuis Groep Twente

 

17.40 uur

Ontwikkelingen in de palliatieve zorg, Bo van Aalst, adviseur palliatieve zorg IKNL

 

18.10 uur

Wisseltijd

 

18.15 uur

Workshopronde 1

 

1      Besluitvorming in de palliatieve fase, Alexander de Graeff, internist oncoloog en hospice arts Academisch Hospice Demeter en Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg IKNL 

Symptoommanagement in de palliatieve fase is voor patiënten van groot belang. U als professional wilt graag adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt. De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt u hierbij.

In de set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ wordt het klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. De methodiek ondersteunt op praktische wijze bij het eenduidig en zo snel en volledig mogelijk in kaart brengen van actuele en potentiële problemen, beïnvloedende factoren (geformuleerd als de werkhypothese), prioriteiten, wensen en behoeften enerzijds en (on)mogelijkheden voor behandeling, zorg en de haalbaarheid van concrete uitkomsten anderzijds.

De set bestaat uit de zogenaamde beslisschijf en veertien toepassingskaarten van de meest voorkomende symptomen, welke zijn gebaseerd op de richtlijnen palliatieve zorg. Toepassing van het model ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ in een multidisciplinaire setting leidt tot weloverwogen symptoommanagement bij uw patiënten.

Bent u startend consulent of ziekenhuis consulent  en benieuwd naar de methode besluitvorming in de palliatieve fase en de toepassing ervan in de praktijk?  In deze workshop maakt u kennis met de methodiek van het palliatief redeneren aan de hand van een actuele casus. 

 

2    Palliatieve zorg bij COPD, Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

COPD-patiënten hebben in de laatste 6 maanden van hun leven een matige tot slechte kwaliteit van leven: 98% ervaart kortademigheid, moeheid en algemene malaise. Driekwart van de patiënten ervaart neerslachtigheid. Bijna de helft wordt minstens tweemaal in het ziekenhuis opgenomen.

Het verloop van COPD is in grote lijnen onvoorspelbaar. Perioden van snelle achteruitgang kunnen afgewisseld worden met stabielere fasen. Al in een vroege fase van de ziekte verschuift de inhoud van de zorg van behandelen naar ondersteunen en begeleiden.

 

In deze workshop zal Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ingaan op symptomatologie, behandeling en begeleiding bij patiënten met ernstig COPD. De nadruk ligt op medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van dyspneu in de preterminale en terminale fase. Er is nadrukkelijk aandacht voor end-of-life care en beslissingen rond het levenseinde bij terminale COPD.

 

Sander de Hosson is hoofdredacteur van Probleemgeoriënteerd denken in de Longgeneeskunde en Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg.

 

3    Professionals in de Knel, Christien de Jong, psychotherapeut / trainer Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie  & Koos van der Knaap, acteur 

De laatste jaren is in de media aandacht geweest voor professionals, die in de palliatieve zorg vast lopen. Duidelijke voorbeelden zijn artsen die de zorg van hun patiënten zo belastend vinden dat ze burnout raken en zich terugtrekken uit hun vak. Of huisartsen die behoedzaam worden in de uitvoering van een palliatief beleid, omdat ze zich snel veroordeeld voelen of juist te werk gaan zonder voldoende overleg en afstemming. Ook verpleegkundigen of verzorgenden kunnen verstrikt raken in een beleid waar ze niet achter staan of zich niet in gekend voelen.

De palliatieve zorg is complex geworden. Niet alleen door de medisch technische zorg, ook omdat verschillende disciplines rond de patiënt en zijn naasten nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking vraagt respect en vertrouwen in elkaar.

 

Wat kunt u doen om u als team rond de patiënt competent te blijven voelen en er voor te zorgen dat u en uw collega’s niet uitgeput raken? In deze workshop krijgt u een aantal handvatten, die helpend kunnen zijn. In korte sketches, uitgespeeld door een acteur, maakt u kennis met een paar professionals in de knel. Ze vragen u raad over de situatie waarin ze beland zijn.  

 

4    Misselijkheid en braken, Jan de Heer, consulent palliatieve zorg

Misselijkheid treedt op bij 31% en braken bij 20% van de patiënten in een vergevorderd stadium van kanker. Daarnaast treden gebrek aan eetlust (53%) en snelle verzadiging (23%) relatief vaak op. Misselijkheid treedt op bij 25% van de patiënten met hartfalen en bij 4% van de patiënten met COPD in het laatste jaar voor het overlijden. De prevalentie is sterk afhankelijk van geslacht, leeftijd, onderliggende ziekte en stadium van de ziekte.

In deze workshop zal, Jan de Heer, consulent palliatieve zorg, een casus presenteren die aan de hand van de Besluitvormingsmethodiek wordt uitgewerkt.

(let op: deze workshop is geschikt voor consulenten die ervaring hebben met de Besluitvormingsmethodiek).

 

19.30 uur

Pauze

 

19.45 uur

Workshopronde 2

 

1    Besluitvorming in de palliatieve fase, Alexander de Graeff, internist oncoloog en hospice arts Academisch Hospice Demeter en Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg IKNL

Symptoommanagement in de palliatieve fase is voor patiënten van groot belang. U als professional wilt graag adequaat reageren op problemen die zich voordoen en daarbij rekening houden met de prioriteiten en wensen van de patiënt. De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt u hierbij.

In de set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ wordt het klinisch redeneren gecombineerd met de uitgangspunten van palliatieve zorg. De methodiek ondersteunt op praktische wijze bij het eenduidig en zo snel en volledig mogelijk in kaart brengen van actuele en potentiële problemen, beïnvloedende factoren (geformuleerd als de werkhypothese), prioriteiten, wensen en behoeften enerzijds en (on)mogelijkheden voor behandeling, zorg en de haalbaarheid van concrete uitkomsten anderzijds.

De set bestaat uit de zogenaamde beslisschijf en veertien toepassingskaarten van de meest voorkomende symptomen, welke zijn gebaseerd op de richtlijnen palliatieve zorg. Toepassing van het model ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ in een multidisciplinaire setting leidt tot weloverwogen symptoommanagement bij uw patiënten.

Bent u startend consulent of ziekenhuis consulent  en benieuwd naar de methode besluitvorming in de palliatieve fase en de toepassing ervan in de praktijk?  In deze workshop maakt u kennis met de methodiek van het palliatief redeneren aan de hand van een actuele casus. 

 

2    Palliatieve zorg bij COPD, Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

COPD-patiënten hebben in de laatste 6 maanden van hun leven een matige tot slechte kwaliteit van leven: 98% ervaart kortademigheid, moeheid en algemene malaise. Driekwart van de patiënten ervaart neerslachtigheid. Bijna de helft wordt minstens tweemaal in het ziekenhuis opgenomen.

Het verloop van COPD is in grote lijnen onvoorspelbaar. Perioden van snelle achteruitgang kunnen afgewisseld worden met stabielere fasen. Al in een vroege fase van de ziekte verschuift de inhoud van de zorg van behandelen naar ondersteunen en begeleiden.

 

In deze workshop zal Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen ingaan op symptomatologie, behandeling en begeleiding bij patiënten met ernstig COPD. De nadruk ligt op medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling van dyspneu in de preterminale en terminale fase. Er is nadrukkelijk aandacht voor end-of-life care en beslissingen rond het levenseinde bij terminale COPD.

 

Sander de Hosson is hoofdredacteur van Probleemgeoriënteerd denken in de Longgeneeskunde en Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg.

 

3    Professionals in de Knel, Christien de Jong, psychotherapeut / trainer Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie  & Koos van der Knaap, acteur

De laatste jaren is in de media aandacht geweest voor professionals, die in de palliatieve zorg vast lopen. Duidelijke voorbeelden zijn artsen die de zorg van hun patiënten zo belastend vinden dat ze burnout raken en zich terugtrekken uit hun vak. Of huisartsen die behoedzaam worden in de uitvoering van een palliatief beleid, omdat ze zich snel veroordeeld voelen of juist te werk gaan zonder voldoende overleg en afstemming. Ook verpleegkundigen of verzorgenden kunnen verstrikt raken in een beleid waar ze niet achter staan of zich niet in gekend voelen.

De palliatieve zorg is complex geworden. Niet alleen door de medisch technische zorg, ook omdat verschillende disciplines rond de patiënt en zijn naasten nauw met elkaar samenwerken. Deze samenwerking vraagt respect en vertrouwen in elkaar.

 

Wat kunt u doen om u als team rond de patiënt competent te blijven voelen en er voor te zorgen dat u en uw collega’s niet uitgeput raken? In deze workshop krijgt u een aantal handvatten, die helpend kunnen zijn. In korte sketches, uitgespeeld door een acteur, maakt u kennis met een paar professionals in de knel. Ze vragen u raad over de situatie waarin ze beland zijn.  

 

4    Niet alles wat kan hoeft, Paul Cost Budde, huisarts en consulent palliatieve zorg

Hoe wij omgaan met het naderende levenseinde staat volop in de belangstelling.

Volgens Medisch Contact onderschrijft maar liefst 62% van de ondervraagde artsen  dat patiënten in de laatste levensfase langer worden behandeld  dan nodig en/of noodzakelijk is.

Maar over welke behandeling gaat het dan?  En wat vinden we eigenlijk wel  passende zorg  in de laatste levensfase?

Hoe komt het eigenlijk dat we  steeds weer te veel/te lange behandelen? Welke mechanismen spelen hierbij een rol?  Kan het ook anders? Welke interventies zijn mogelijk?

Aan de hand van praktijk voorbeelden, zo mogelijk ingebracht door deelnemers aan deze workshop,  wordt gekeken wanneer en hoe het misschien beter had gekund.

 

21.00 uur

Afsluiting

Datum:
27 oktober 2015

 

Locatie:
Van der Valk Hotel Hengelo
Bornsestraat 400
7556 BN Hengelo

Kosten:
IKNL biedt deze scholing kosteloos aan. 

Accreditatie:
De scholing is geaccrediteerd bij ABAN cluster 1 en 2, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig Specialisten Register, voor 5 punten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Gerdy Beekhof, secretaresse, 088 234 63 29/g.beekhof@iknl.nl

volg ons: