Symposium Schildkliernodi en schildklierkanker

Wat verandert er door de herziene richtlijn? De diagnose schildklierkanker wordt steeds vaker gesteld. Dit is het gevolg van het gebruik van meer gevoelige diagnostische technieken, maar komt ook door de frequentere toepassing hiervan.

De richtlijn Schildkliercarcinoom is herzien. De richtlijn beschrijft de behandeling en follow-up van het gedifferentieerde schildkliercarcinoom en gaat uitgebreid in op de stand van zaken over de diagnostiek van de veel voorkomende schildkliernodi. Omdat het nog steeds een zeldzame tumor betreft, is het nodig de organisatie van zorg goed af te stemmen om de kwaliteit te waarborgen.Voor wie:

Internisten, chirurgen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten.


 

17.30 uur

Ontvangst en buffetdiner

 

18.30 uur

Opening door de dagvoorzitters:

prof. dr. R.P. Peeters, internist-endocrinoloog, Erasmus MC  en

dr. J.W.A. Burger, oncologisch chirurg, Erasmus MC

 

18.35 uur

Oud en Nieuw, wat zijn de wijzigingen in de richtlijn schildkliercarcinoom (2007 versus 2015)?

Diagnostiek

-             De richtlijn vanuit de pathologie

 dr. F.H. van Nederveen, patholoog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

-             Hoe helpt beeldvorming bij de diagnostiek van schildkliernodi en kanker?

  dr. A. van den Berg, radioloog,  Erasmus MC

 Behandeling

-             Chirurgische behandeling van schildkliercarcinoom

 dr. J.W.A. Burger, oncologisch chirurg, Erasmus MC

-             Nieuwe aspecten met betrekking tot ablatie bij schildklierkanker

 dr. B. Kam, nucleair geneeskundige, Erasmus MC

-             Behandeling van jodium refractaire tumoren

 dr. H.W. Kapiteijn, medisch-oncoloog, Leids Universitair Centrum

Follow-up

-             Dynamische her-stratificatie en gevolgen voor follow-up

                prof. dr. R.P. Peeters, internist-endocrinoloog, Erasmus MC

 

20.05 uur

Pauze

 

20.30 uur

Epidemiologie, Nederlandse Kankerregistratie, richtlijnevaluatie en toekomst

dr. B.A.C. van Dijk, onderzoeker IKNL

 

20.45 uur

Interactieve paneldiscussie aan de hand van casuïstiek

Voorzitters: prof. dr. R.P. Peeters en dr. J.W.A. Burger

Casus

1. Microcarcinoom, wat is de beste follow-up?

    dr. S.A. Eskes, internist-endocrionoog, Sint Franciscus Gasthuis
2. Wel of geen diagnostische hemi?
    dr. P.D. de Rooij, oncologisch chirurg, Maasstad Ziekenhuis
3. Wel of gen TSH suppressieve therapie?
    dr. M.O. van Aken, internist-endocrinoloog, HAGA ziekenhuis

  

21.40 uur

Afsluiting

 

21.45 uur

Borrel

5 november 2015 | 17.30 – 21.45 uur

 

‘De Kuip, Congres- en Evenementencentrum

Van Zandvlietplein 1

3077 AA Rotterdam

Deelname aan het symposium en het buffet zijn gratis.

 

Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVvH, NVvR, NVvP, NVRO, VSR en de NVNG.

Nelleke van Dijk, secretaresse IKNL (n.vandijk@iknl.nl)

Anneke Hokke, secretaresse Schildkliercentrum Rotterdam (schildkliercentrum@erasmusmc.nl)

Heeft u dieetwensen? Laat het ons weten!

volg ons: