symposium: Samenwerking in de oncologie

Dertig jaar geleden deed de internist ‘de oncologie’ erbij. De opleiding medisch oncoloog kwam op gang en werd een aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde. De oncologieverpleegkundige deed haar intrede.

Daarna is de oncologie in een stroomversnelling gekomen. Door nieuwe technieken en betere vaardigheden weten we steeds meer over de aard en het gedrag van kanker. Nieuwe behandelingen volgden. Rond de eeuwwisseling is oncologie een volwassen specialisme en een structureel onderdeel in de zorgverlening. Ook in de verpleegkundige zorg is de oncologie inmiddels uitgegroeid tot een specialisme. De aandacht in de zorgverlening richt zich zowel op de medisch-technische aspecten als het begeleiden van patiënten en de organisatie van zorg.

De wens tot samenwerking in de regio tussen de mensen die vanaf de werkvloer betrokken zijn bij de zorg voor oncologiepatiënten is in de loop der tijd niet veranderd. Al vanaf de jaren zeventig werken artsen en verpleegkundigen samen aan het verbeteren van de oncologische zorg in de regio. Het toenmalige IKR speelde daarbij een ondersteunde en faciliterende rol. Het regionale netwerk Interne en Hemato-oncologie is daarvan een voorbeeld.

De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen een nieuwe vorm van regionale samenwerking. Concentratie en spreiding van zorg zijn het gesprek van de dag. Daarnaast vraagt de organisatie van zorg in ketens die door de muren heen gaan de nodige aandacht.

Met dit symposium willen we een boodschap meegeven aan de mensen die de samenwerking in de toekomst invullen. Artsen, verpleegkundigen, bestuurders, beleidsmakers en een kwaliteitsinstituut als IKNL kunnen in de regio veel voor elkaar betekenen. Een goed resultaat wordt bereikt door samenspel van deze individuele spelers. Spitsen, middenvelders en verdedigers zijn allemaal belangrijk. Concurrentie binnen het team doet afbreuk aan het resultaat. Er moet een goede trainer zijn, maar ook een scheidsrechter. Laat ieder doen waar hij goed in is, zodat de beste patiëntenzorg als winnaar uit de bus komt.

Doelgroep
Leden van het netwerk Interne en Hemato-oncologie,  werkgroep Long- en mediastinale tumoren,  stuurgroep Verpleegkundig Netwerk Oncologie, stafbesturen, voorzitters oncologiecommissie en raden van bestuur IKNL-regio Zuidwest Nederland, coördinatoren palliatieve netwerken en consultatieteams

 

 

 

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

De aftrap

Prof. dr. P.C. Huijgens, bestuurder IKNL, dagvoorzitter

16.15 uur

Palliatieve zorg in de spits

Onderzoek naar onterechte opnames

Dr. J.J. Braun, internist-oncoloog, Vlietland Ziekenhuis

Transmurale ketenvorming

Mw. dr. C. van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut 

16.45 uur

De verpleegkundige in een oncologische samenwerking:

teamspeler in de voorste linie

Mw. M.H. Termeulen, M-ANP verpleegkundig specialist (long)oncologie, Esperanz, locatie Waterlandziekenhuis

17.15 uur

Twee voetbalteams die als één team samenspelen, wat vindt de scheidsrechter daarvan?

Mr. E. Janssen, advocaat, Dirkzwager Advocaten & Notarissen

17.45 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20 uur

Drieluik en forumdiscussie over samenwerking tussen ziekenhuizen

Spel of scoren?

P.H. Draaisma, voorzitter raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis

Hoe lang hebben we nog een oncologisch ‘rechterrijtje’?

D.F.J. Rooijmans, Senior manager Regioregie, CZ zorgverzekeraar

Maak Kanker Kansloos

Prof. dr. P. Sonneveld, voorzitter beraad Erasmus MC Kanker Instituut 

Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter

19.00 uur

Afsluiting

Aansluitend aan het symposium bent u van harte uitgenodigd voor  het dinerbuffet, om te netwerken en om afscheid te nemen van Auke, Hans en Janny.

20.30 uur

Einde

datum:
13 mei 2014

locatie:
Ridderzaal Kasteel Spangen
Spartapark Noord 1
3027 VW Rotterdam
Deelname is gratis.

Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij: NIV, NVALT, VSR en V&VN.
Voor inhoudelijke vragen: Corine Korf (c.korf@iknl.nl)
Voor vragen over uw aanmelding: Nelleke van Dijk (n.vandijk@iknl.nl)

volg ons: