symposium: Richtlijn Schildkliercarcinoom

De diagnose schildkliercarcinoom wordt steeds vaker gesteld. Dit is het gevolg van het gebruik van meer gevoelige diagnostische technieken, maar komt ook door de frequentere toepassing ervan.
In de richtlijn Schildkliercarcinoom wordt niet alleen de behandeling en follow-up van het gedifferentieerde schildkliercarcinoom besproken, maar wordt ook uitgebreid ingegaan op de stand van zaken betreffende de diagnostiek van de veelvoorkomende schildkliernoduli. Belangrijk is af te stemmen wanneer deze schildklierafwijkingen moeten worden gepuncteerd en wat de aanpak moet zijn van laag en hoog risico tumoren.
Omdat het nog steeds een zeldzame tumor betreft, is het nodig de organisatie van zorg goed af te stemmen om de kwaliteit te waarborgen.

In de conceptrichtlijn wordt op basis van de meest recente literatuur een voorstel gedaan voor de diagnostiek van de schildkliernodus en de behandeling en follow-up van het gedifferentieerde schildkliercarcinoom.

Tot 1 april aanstaande kunt u uw commentaar op de conceptrichtlijn kenbaar maken door het invullen van een digitale enquête op www.richtlijnendatabase.nl. De belangrijkste discussiepunten uit deze inventarisatie bespreken we tijdens deze bijeenkomst.

Uw aanwezigheid op woensdag 16 april wordt zeer op prijs gesteld. De richtlijnwerkgroep wil graag aan de hand van de discussies met vertegenwoordigers uit alle betrokken disciplines een besluit nemen over de voorgestelde aanbevelingen.

Doelgroep
Chirurgen, internist-endocrinologen, internist-oncologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiotherapeuten, klinisch chemici, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en zorgmanagers.

Graag nodigen wij u uit om aan dit symposium deel te nemen.

14.30 uur

Ontvangst

 

15.00 uur

Welkomstwoord: dagvoorzitter 

Mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG

15.10 uur

Patiënt in beeld

Mw. M. Dagelet, Schildklier Organisatie Nederland

15.20 uur

Schildklierkanker in beeld: uitkomsten SCK-rapportage KWF

Prof. dr. A.R.M.M. Hermus, internist-endocrinoloog, Radboud UMC

15.40 uur

Organisatie van zorg: aspecten uit de richtlijn en Soncos-normen. 

Dr. M.R. Vriens, chirurg, UMC Utrecht

16.00 uur

Discussie

 

16.25 uur

Pauze

 

16.45 uur

Parallel sessies:

Diagnostiek: 

o.l.v. dr. A. van der Lugt, radioloog, Erasmus MC 

en mw. dr. F.H. van Nederveen, patholoog, PAL Dordrecht

Behandeling:

o.l.v. dr. M.J.R. Janssen, nucleair geneeskundige, Radboud UMC en prof. dr. M.W.M. van den Brekel, hoofd-halschirurg, AvL

Follow-up:

o.l.v. dr. L.J.M. de Heide, internist-endocrinoloog, MCL

 

17.45  uur

Pauze met broodjes

 

18.30 uur

Terugkoppeling uitkomsten parallelsessies en paneldiscussie

o.l.v. mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG

19.30 uur

Regionale netwerkvorming: succesfactoren en knelpunten

Prof. dr. J.T.M. Plukker, chirurg-oncoloog, UMCG

Mw. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, chirurg, AMC

19.50 uur

Vervolg: regionale bijeenkomsten en landelijke werkgroep

Dhr.  P.C. Huijgens, voorzitter, IKNL

20.05 uur

Afsluiting en borrel

Mw. prof. dr. T.P. Links, internist-endocrinoloog, UMCG

Datum:
Woensdag 16 april 2014
15.00 – 20.00 uur

Locatie:
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Kosten:
€ 45,- per persoon.

Accreditatie is aangevraagd bij:
NVvH, NIV, NVvR, NVNG, NVvP, NVRO, NVKC, en VSR-V&VN.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sylvia Blommestein,
secretaresse
020 346 2530
s.blommestein@iknl.nl

volg ons: