Symposium ‘Ratio in de regio’ van het regionaal netwerkwerk longoncologie

Doel van het regionaal netwerk longoncologie Zuidwest-Nederland is te zorgen voor optimale longkankerzorg voor elke patiënt onafhankelijk van de plek in het netwerk waar de patiënt zich bevindt. Daarom organiseert het dagelijks bestuur van dit netwerk een symposium waarin de vraag centraal staat: Hoe doen we dit in ons netwerk?
Voor wie:

Longartsen, chirurgen, oncologie verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, radiotherapeuten en andere betrokkenen bij longoncologie binnen het regionaal netwerk longoncologie Zuidwest Nederland.Resultaat:

Een interactieve bijeenkomst waarin u niet alleen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen meekrijgt maar ook bepalend bent voor de wijze waarop patiënten met (verdenking van) longkanker in dit netwerk behandeld worden.

   

14.00 – 14.30 uur

Opening door dagvoorzitter
P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis

 

14.30 – 15.10 uur

Spoorboekje regionale netwerkvorming.

Hoe vindt besluitvorming over regionale zorg plaats?
P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis

mw. G.W. Venn-de Bruin MSc, adviseur IKNL.

 

15.10 – 15.40 uur

Moleculaire panels. We doen hetzelfde, werkt dat nu goed?
mw. dr. F.H. van Nederveen, patholoog, Albert Schweitzer Ziekenhuis

 

15.40 – 16.00 uur

Pauze

 

 

16.00 – 16.30  uur

Intimiteit en kanker

F.W.M. Kloosterman,  longverpleegkundige, Albert Schweitzer Ziekenhuis

 

16.30 – 17.00 uur

Chemo-RT gevolgd door OK. Wat is het regionaal behandeladvies?

A.P.W.M. Maat, thoraxchirurg, Erasmus MC

 

17.00 – 17.30 uur

Chemo-RT gevolgd door OK. Wat is het regionaal behandeladvies?

A.P.W.M. Maat, thoraxchirurg, Erasmus MC

 

17.30 – 19.00 uur

Diner

 

19.00 – 19.45 uur

Immuuntherapie. Wat is nodig om ervoor te zorgen dat patiënten in onze regio toegang hebben tot immuuntherapie? 
dr. R. Cornelissen, longarts-oncoloog, Erasmus MC

 

19.45 – 20.15 uur

Regionale longkankerzorg in 2016

-       Overzicht genomen besluiten

-       Plannen voor komend jaar

-       Check ervaringen met werkwijze dit symposium

P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis en
mw. G.W. Venn-de Bruin MSc, adviseur IKNL

 

20. 15 uur

Sluiting door dagvoorzitter
P.M. van den Berg, longarts, Maasstad Ziekenhuis

 

12 november 2015 - 14.00 - 20.15 uur

Postillion Hotel
Rijksstraatweg 30
3316 EH  Dordrecht

 

routebeschrijving

 

Deelname is gratis

Accreditatie voor deze bijeenkomst wordt aangevraagd bij NIV, NVALT, NVvH, NVVP, NVRO, Radiologen, VSR  en het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN

Vragen over de inhoud:

Geertje Venn-de Bruin
Adviseur

t: 06 46 38 87 05  g.debruin@iknl.nl

 

Vragen over uw inschrijving of eventuele dieetwensen:
Nelleke van Dijk secretaresse
t: 088 234 6308 n.vandijk@iknl.nl

volg ons: