Symposium palliatieve zorg Septet

Alle zorgverleners in de regio Midden Nederland zijn van harte uitgenodigd op het jaarlijkse symposium van Septet op donderdagmiddag 3 november. Op deze middag kunt u zien wat er gebeurt op het gebied van de palliatieve zorg in onze de regio

In de regio Midden Nederland hebben 7 netwerken palliatieve zorg, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de handen ineengeslagen. Zij trekken nauw met elkaar op in het Consortium Septet.

Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet om de zorg voor mensen in de laatste levensfase op een hoger niveau te tillen. Door op grote schaal samen te werken en krachten te bundelen willen wij de palliatieve zorg op een hoger plan tillen. Door op grote schaal samen te werken en krachten te bundelen willen wij de palliatieve zorg verbeteren.

Na een korte introductie over Septet, kunt u in twee rondes aan workshops eelnemen. De workshops vormen een bloemlezing van activiteiten waarbij Septet betrokken is.
Voor wie:

Voor wie:
Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen & verzorgenden.INSCHRIJVEN


 

13.00 uur

Inloop met koffie en thee

13.30 uur

Opening en welkom

Dagvoorzitter G. Hermsen, huisarts, Woerden en voorzitter LHV Huisartsenkring Midden Nederland

13.50 uur

Wat is Septet en wat gebeurt er in Septet?

mw. prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, hoogleraar hospicezorg en voorzitter Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht en Septet, afd. huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht

14.15 uur

Workshopronde 1 (zie tabblad Workshops)

  • PaTz – samenwerken in de eerste lijn door R. van Barthold, huisarts Soest en ambassadeur Stichting PaTz
  • Palliatieve zorg bij COPD patiënten door mw. L. van Elden, longarts Diakonessenhuis Utrecht
  • Utrechts Symptoom Dagboek. door mw G. Uyttewaal, senior verpleegkundige hospice Demeter, consulent Palliatieteam Midden Nederland
  • De verpleegkundige aan zet door mw. L. Schillemans verpleegkundig specialist oncologische en palliatieve zorg Beweging 3.0 en mw. M. van Meggelen, adviseur palliatieve zorg IKNL
  • "Wat uiteindelijk telt..."spirituele zorg voor stervenden door mw. C. Bergers, arts-consulent palliatieve zorg, docent Spirituele Zorgprogramma Nederland
  • Signaleren en zorgproblemen in kaart brengen bij dementie door J. Joosten, netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied

15.15 uur

Pauze en bezoek posterpresentaties

15.45 uur

Workshopronde 2

16.45 uur

Theater

Nog invullen

17.15 uur

Afsluiting

Dagvoorzitter G. Hermsen, huisarts Woerden en voorzitter LHV Huisartsenkring Midden Nederland

17.30
Napraten met een drankjeInhoud Workshops Septet

PaTz: samenwerken in de eerstelijn

Workshopleider: Rudi von Bartheld, huisarts Soest en ambassadeur Stichting PaTz

PaTz, de afkorting van Palliatieve Thuiszorg, is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen tweemaandelijks samen om zorgverleners in de palliatieve fase in kaart te brengen en te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat door het werken in een PaTz-groep vaker wordt geïdentificeerd welke patiënten palliatieve zorgbehoeften hebben en eerder herkend wordt dat een patiënt mogelijk binnen een half jaar of jaar zou overlijden. Inmiddels zijn er in onze regio 12 van deze PaTz-groepen actief. In deze workshop maakt u kennis met deze manier van werken.

Palliatieve Zorg bij COPD patiënten

Workshopleider: mw. L. van Elden, longarts, Diaconessenhuis Utrecht

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 6000 mensen aan COPD. In de laatste levensfase is er bij deze mensen sprake van kortademigheid (92 %), hoesten (70 %, vermoeidheid en pijn (beiden 68 %). Bij een groot deel daarvan (62 %) is bovendien sprake van comorbiditeit. De symptoomlast is dan groot en de zorg complex. Het herkennen van de palliatieve fase en het omgaan met klachten en symptomen is niet altijd makkelijk. Deze workshop biedt u handvaten om zorg te verlenen aan deze groep mensen.

Utrechts Symptoom Dagboek

Workshopleider: mw. Gon Uyttewaal, senior verpleegkundige hospice Demeter, consulent Palliatieteam Midden Nederland

In deze workshop maakt u kennis met het Utrechts Symptoom Dagboek. Uit onderzoek is bekend dat zorgverleners de symptoomlast van patiënten regelmatig onderschatten. Om optimale behandeling en begeleiding te bieden in de palliatieve fase is goed inzicht in symptomen en symptoomlast  is noodzakelijk .. Het Utrecht Symptoom Dagboek helpt patiënten inzicht te krijgen in hun klachten, ondersteunt de communicatie tussen patiënt, naasten en zorgverleners en biedt de mogelijkheid het effect van interventies te evalueren.

Verpleegkundige aan zet

Workshopleiders: Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg IKNL en Laetitia Schillemans, verpleegkundig specialiste oncologische en palliatieve zorg, consulent Palliatieteam Midden Nederland

In deze workshop staat de empowerment van de individuele wijkverpleegkundigen centraal. Hoe zorg je ervoor dat je jouw rol als verpleegkundige stevig neer kan zetten? Als schakel tussen de arts en de patiënt speelt de verpleegkundige een cruciale rol. Zo zorgt de verpleegkundige vanuit haar regisserende rol ervoor dat de betrokken disciplines met elkaar (Shared Decision Making) bekijken wat de beste mogelijkheden zijn.

“Wat uiteindelijk telt…..” spirituele zorg voor stervenden

Workshopleider: C. Bergers, arts-consulent palliatieve zorg, docent Spirituele Zorgprogramma Nederland

Veel mensen die ziek zijn gaan zichzelf vragen stellen. Als de ziekte levensbedreigend is, kunnen deze vragen levensgroot zijn. 'Waar heb ik dit aan verdiend?', 'Wat heeft mijn leven zo nog voor zin?', 'Ben ik anderen niet alleen maar tot last?'. Levensvragen als deze worden ook wel zinvragen of existentiële vragen genoemd. Het zijn de grote vragen van het leven waarvoor veel mensen een antwoord zoeken in hun levensbeschouwing of religie. Iedereen die in de palliatieve zorg werkt komt vroeg of laat met deze vragen in aanraking. Soms worden ze letterlijk in de vorm van vragen gesteld, soms blijkt uit verhalen of kleine opmerkingen dat mensen zoeken naar betekenis en zin. In deze workshop kijken we hoe we in gesprek kunnen gaan we over deze levensvragen. Wat daarbij barrières zijn en wat  juist behulpzaam is.

Signaleren en zorgproblemen in kaart brengen bij dementie

Workshopleider: Jeroen Joosten, netwerkcoördinator palliatieve zorg Rivierengebied, teamleider Hospice Tiel

Verzorgenden signaleren vaak als eerste een verandering in conditie, ADL of gedrag bij zorgvragers en hebben daarom een belangrijke rol in de zorg. De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ kan daarbij helpen. Dit is een denk- en werkmethode om stapsgewijs zorgproblemen in kaart te brengen en met elkaar te bespreken. Onlangs is deze methode uitgebreid met een werkblad ‘dementie’. In deze workshop leert u werken met deze methodiek met daarbij de nadruk op dementie.

Donderdag 3 november 2016

Ontmoetingskerk

Andorrastraat 2

3402 BG IJsselstein

Klik hier voor de routeplannerParkeren rondom de Ontmoetingskerk kan, maar er is niet altijd genoeg parkeerruimte. Er is wel ruimte bij zwembad op het parkeerterrein van zwembad De Hooghe Waerd, Frankrijkstraat 63, in IJsselstein.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABC1 en V&VN.

Inhoudelijk:

Mw. I.D. van Trigt, adviseur palliatieve zorg, i.vantrigt@iknl.nl

Inschrijving:

Mw. P.J. van Dijk, secretaresse, n.vandijk@iknl.nl

volg ons: