Symposium neuro-oncologie (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Gliomen: huidige behandeling en toekomstige ontwikkelingen.

De LWNO heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een glioom, met als doel de zorg voor deze patiënten te optimaliseren. Om bekendheid te geven aan de kwaliteitscriteria organiseert de landelijke werkgroep neuro-oncologie (LWNO) samen met IKNL regionale symposia.

Op 8 april vindt in Amsterdam het symposium ‘Gliomen: huidige behandeling en toekomstige ontwikkelingen’ plaats. Tijdens dit symposium gaan we in op de achtergronden, de huidige stand van zaken en de toekomst met betrekking tot de behandeling van gliomen.

Het doel van het symposium is dat wij u, als zorgprofessional die betrokken is bij de diagnostiek, behandeling en/of zorg voor glioompatiënten, op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen en organisatie van de zorg.

Wij ontvangen u graag voor een leerzame en inspirerende bijeenkomst.


Voor wie?

Neurologen, neurochirurgen, internist-oncologen, radiotherapeuten, (neuro)pathologen, (neuro)radiologen, (neuro)oncologieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten uit de regio Utrecht, Noord-Holland en Flevoland

 U kunt zich voor dit symposium niet meer aanmelden.


19.00 – 19.05 uur

Opening door avondvoorzitter

Mw. dr. D. Brandsma, neuroloog Antoni van Leeuwenhoek

 

19.05 – 19.25 uur

Kwaliteitscriteria LWNO

Dr. F.Y.F.L. de Vos, internist-oncoloog Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

19.25 – 19.40 uur

Chirurgie bij gliomen

Mw. dr. M.L.D. Broekman, neurochirurg Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

19.40 – 20.00 uur

Ontwikkeling moleculaire markers neuropathologie

Prof. dr. P. Wesseling, patholoog Vrije Universiteit Medisch Centrum

 

20.00 – 20.20 uur

Pauze

 

20.20 – 20.40 uur

Richtlijn Gliomen

Mw. dr. T. Seute, neuro-oncoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

20.40 – 21.00 uur

Studies

Mw. dr. D. Brandsma, neuroloog Antoni van Leeuwenhoek

 

21.20 – 21.30 uur

Afsluiting en borrel

       

Woensdag 8 april 2015

18.30 tot 21.30 uur

Slotervaartziekenhuis Amsterdam, Fenikszaal

Louwesweg 6

1066 EC  Amsterdam

Deelname is gratis.

Accreditatie is aangevraagd bij NVN, NVvN, NIV, NVRO, NVVP, NVVR, VSR en V&VN.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Yvon van Iterson

secretaresse

l.symposia@iknl.nl

T 088 234 69 83 / 66 46

volg ons: