symposium mammacarcinoom; multidisciplinaire zorg en presentatie

Op dinsdag 5 november 2013 organiseert IKNL in Zwolle het symposium Mammacarcinoom, multidisciplinaire zorg en presentatie.
Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het mammacarcinoom. Deze ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de organisatie van deze zorg. Er liggen vraagstukken over neo-adjuvante systemische behandeling, borstkanker in de media, wat te doen met lymfeklieren, organisatie van de multidisciplinaire zorg in het ziekenhuis en wel of geen regionalisatie van (onderdelen van) zorg van het mammacarcinoom. Om deze ontwikkelingen en de invloed hiervan op de dagelijkse praktijk met u te bespreken en te bediscussiëren, wordt door IKNL (regio Enschede/Groningen) een regionale bijeenkomst georganiseerd.


Doelgroep

Radiologen, pathologen, nucleair geneeskundigen, chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten, mammacare-verpleegkundigen, huisartsen met aandachtsgebied mammacarcinoom.

17.30 uur

Ontvangst met brood-/snackbuffet en inschrijving

18.30 uur

Inleiding door avondvoorzitters

Dr. A.H. Honkoop, internist-oncoloog, Isala

Dr. J. de Vries, chirurg-oncoloog, UMCG

18.35 uur

Organisatie van de mammazorg in het oosten – in het bijzonder de oncoplastische chirurgie

Dr. E.J.M. Siemerink, medisch oncoloog, ZGT

Dr. H.J. Heijmans, chirurg, ZGT

19.05 uur

Borstkanker in de media: halleluja verhalen en drama’s in context

Dr. J. de Vries, chirurg-oncoloog, UMCG

Drs. S. Broersen, redacteur, Medisch Contact

19.35 uur

Pauze

20.00 uur

Neoadjuvante chemotherapie: is er voldoende aandacht?

Dr. H. de Graaf, internist-oncoloog, MCL

20.30 uur

Lymfeklieren bij borstkanker: wat moeten c.q. kunnen we ermee?

Dr. J.M. Klaase, chirurg, MST

Dr. J.H. Maduro, radiotherapeut-oncoloog, UMCG

21.00 uur

Afsluiting

dinsdag 5 november 2013, 17.30 - 21.00 uur

Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle
t 038 425 42 54

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en bij het Register Zorgprofessionals.
U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar  Marlon Tonis (088 234 55 54). Vermeld in de e-mail alstublieft uw naam, voorletters, functie, naam instelling en BIG-nummer.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Patrick Veldhuis (088 234 55 57).

volg ons: