Symposium: Diabetes en kanker een gevaarlijke combinatie?

Het aantal patiënten met diabetes én kanker neemt sterk toe. In de afgelopen 15 jaar is in Nederland het aantal kankerpatiënten met diabetes zelfs al verdubbeld. Daarnaast vormen deze twee ziekten een gevaarlijke combinatie - patiënten met diabetes én kanker overlijden vaker dan patiënten met één van de twee ziekten. Het is daarom van groot belang deze groeiende groep van patiënten te bestuderen.
In de laatste jaren is bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University - in samenwerking met het PHARMO Instituut te Utrecht - onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen diabetes, glucose verlagende middelen en kanker.

Het symposium ‘Diabetes en kanker - een gevaarlijke combinatie?' biedt de gelegenheid om het thema diabetes en kanker in meer detail te bespreken. Sprekers vanuit verschillende disciplines, zowel vanuit het onderzoek als de praktijk, zullen stil staan bij de relatie tussen diabetes en kanker. Op basis van eigen onderzoeksresultaten geven zij hun visie over de richting voor toekomstig onderzoek naar diabetes en kanker.

Aansluitend aan het symposium zal Marjolein Zanders, arts-onderzoeker en werkzaam bij het IKNL, haar proefschrift getiteld ‘Diabetes and cancer - a dangerous liaison? The reciprocal impact of cancer and diabetes on outcomes with a special focus on drug effects' verdedigen. Locatie van het symposium: Tilburg University, CZ 114, Cobbenhagengebouw

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor medisch specialisten en huisartsen bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

volg ons: