Symposium CTPZ Hollands Midden 13 oktober 2015

Het consultatieteam Palliatieve zorg Hollands Midden, IKNL en de netwerken palliatieve zorg van deze regio organiseren een symposium over consultatie in de palliatieve fase.
De doelstelling van dit symposium is deelnemers informeren over het consultatieteam palliatieve zorg en met welke vragen zij het team kunnen benaderen.

Het informeren over palliatieve behandeling en de rol en werkwijze van het palliatief consultatieteam gebeurt aan de hand van casuïstiek. In diverse workshops komt aan bod: 

 

  • Herkennen acute situatie en behandelplan opstellen;
  • Veel voorkomende palliatieve symptomen herkennen en kunnen behandelen;
  • Eigen rol en de rol palliatief consultatieteam;
  • Werken conform richtlijnen palliatieve zorg;
  • Besluitvorming in de palliatieve fase ‘palliatief redeneren'

  
Voor wie:
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, specialisten

 

18.15 uur

Ontvangst met koffie, thee en broodjes

 

19.00 uur

Opening en welkom

Elske van der Pol, adviseur palliatieve zorg IKNL

 

19.05 uur

Joep Douma, internist-oncoloog/medisch adviseur palliatieve zorg IKNL

Markering van de palliatieve fase: de surprise question.

In deze interactieve sessie komt aan de orde dat het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoefte een uitdaging is voor zorgverleners. In de zorgmodule palliatieve zorg 1.0 is gekozen voor de surprise question als markeringspunt voor de palliatieve fase.

Hoe ga je in gesprek met je patiënt, met de huisarts, met de specialist zodra een negatief antwoord volgt op de surprise question?

En wat zijn de signalen om deze vraag te stellen?

 

19.50 uur

Pauze

 

20.15 uur

Casuïstiek uit de praktijk van het consultatieteam Hollands Midden aan de hand van de laatste palliatieve richtlijnen en volgens de methode van palliatief redeneren.

 

Workshopronde 1

Casuïstiek uit de praktijk van het consultatieteam Hollands Midden aan de hand van de laatste palliatieve richtlijnen en volgens de methode van palliatief redeneren.

 

Workshop 1: ‘De dood is niet mooi’

Een oudere patiënt vindt zijn leven niet meer zinvol en wil bewust stoppen met eten en drinken. Zijn echtgenote en kinderen staan niet achter dit besluit.

 

Workshop 2: ‘Het heeft lang genoeg geduurd’

Bij een patiënt met longfibrose ontstaat een delier. De familie vindt dat het allemaal wel lang genoeg heeft geduurd.

 

Workshop 3: ‘Wat wel, wat niet’

Bij een patiënt met niet aangeboren hersenletsel treedt de laatste fase van het leven in. Hoe ga je om met multimedicatie bij een patiënt die sinds lange tijd hoge doseringen antipsychotica en benzodiazepinen gebruikt en hoe communiceer je dit?

 

Workshop 4: ‘Een pijnlijke tijd’

Een jonge moeder met uitbehandeld melanoom komt thuis vanuit het ziekenhuis, met een korte levensverwachting. Ze heeft pijnklachten en vragen rondom het afscheid nemen van haar vierjarige dochter. 

 

20.40 uur

Wisseling naar workshopruimtes

 

20.50 uur

Workshopronde 2 (workshops zie ronde 1) 

 

21.20 uur

Plenaire terugkoppeling

 

21.45 uur

Afsluiting en borrel  

Datum:

13 oktober 2015

 

Locatie:

LUMC

Collegezaal 1

Albinusdreef 2

2333 ZA Leiden

Kosten:

Deelname is gratis

Aan dit symposium kunnen maximaal 120 mensen deelnemen.

 

Accreditatie is aangevraagd bij huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, V&VN en VSR

 

Yvon van Iterson, secretaresse

088 234 66 47 / l.symposia@iknl.nl

volg ons: